4.1 Πυλώνας: Φροντίδα Υγείας και Θεραπευτική Παρέμβαση – Υφιστάμενη κατάσταση

Εθνική Στρατηγική και Σχέδιο Δράσης για τον Αυτισμό 2024-2028

Υπηρεσίες φροντίδας υγείας και θεραπευτικής παρέμβασης παρέχονται σε παιδιά και ενήλικες με ΔΑΦ, τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Κατόπιν της διάγνωσης συστήνεται το θεραπευτικό πλάνο το οποίο πέραν της ιατρικής φροντίδας και παρακολούθησης περιλαμβάνει θεραπευτικές παρεμβάσεις και υπηρεσίες γενικότερης βιοψυχοκοινωνικής αποκατάστασης.

Κύριοι φορείς παροχής των υπηρεσιών στον δημόσιο τομέα είναι ο Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ) και ειδικότερα οι Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας και οι Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας. Επίσης, παρέχονται θεραπευτικές παρεμβάσεις από επαγγελματίες υγείας που υπηρετούν ως Ειδικοί Εκπαιδευτικοί. Το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας και ειδικότερα τα Ειδικά Σχολεία και οι Ειδικές Μονάδες στη Δημοτική Εκπαίδευση, παρέχουν υπηρεσίες υγείας και θεραπευτικής παρέμβασης και υποστήριξης.

Στον ιδιωτικό τομέα, οι ειδικότητες επαγγελματιών υγείας που παρέχουν υπηρεσίες, είτε μέσω του Γενικού Συστήματος Υγείας (ΓεΣΥ) είτε εκτός του ΓεΣΥ είναι: Παιδοψυχίατροι, Παιδονευρολόγοι, Αναπτυξιακοί Παιδίατροι, Ψυχίατροι, Νευρολόγοι, Κλινικοί Ψυχολόγοι, Σχολικοί/Εκπαιδευτικοί Ψυχολόγοι, Λογοπαθολόγοι, Εργοθεραπευτές, Φυσιοθεραπευτές, Νοσηλευτές κα.

Υπηρεσίες θεραπευτικής παρέμβασης όπως λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, φυσιοθεραπεία, ψυχολογική παρέμβαση κ.α. παρέχει επίσης και αριθμός Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων τόσο σε παιδιά όσο και σε ενήλικες με ΔΑΦ.

Οι κυριότεροι φορείς και τα προγράμματα που παρέχονται έχουν ως εξής:

  • ΓεΣΥ: Παρέχονται θεραπείες μέσω ΓεΣΥ σε όλα τα παιδιά από την ηλικία της διάγνωσης ανεξαρτήτως ηλικίας. Σε περίπτωση διάγνωσης ΔΑΦ τα παιδιά (άτομα κάτω των 18) δικαιούνται μέχρι: 12 συνεδρίες λογοθεραπείας (με εξαίρεση τα παιδιά κάτω των 12 ετών που δικαιούνται 36, εξαίρεση που ισχύει μόνο για τη λογοθεραπεία), 48 συνεδρίες εργοθεραπείας, 12 συνεδρίες φυσιοθεραπείας και 12 συνεδρίες με κλινικό ψυχολόγο. Σε περίπτωση που ο αρμόδιος επαγγελματίας υγείας (ο οποίος παρέχει την υπηρεσία της θεραπευτικής παρέμβασης) και ο αρμόδιος Ειδικός Ιατρός του παιδιού κρίνουν ότι χρειάζονται περισσότερες θεραπείες γίνεται τεκμηριωμένο αίτημα στον ΟΑΥ και είναι στη διακριτική ευχέρεια του ΟΑΥ να αποφασίσει, αφού λάβει υπόψη του τη γνωμοδότηση της Συμβουλευτικής Επιστημονικής Επιτροπής για το θέμα.
  • Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας (ΟΚΥπΥ):

α) Κέντρο Νευροαναπτυξιακών Δυσκολιών. Παρέχονται υπηρεσίες, σε παιδιά ηλικίας μέχρι 6 χρόνων και 11 μηνών,  Παιδοψυχιάτρου, Κλινικού Ψυχολόγου, Λογοπαθολόγου, Εργοθεραπευτή και Νοσηλευτή Ψυχικής Υγείας. Εξυπηρετεί και εδράζεται στην επαρχία Λευκωσίας.

β) Κέντρο Πρόληψης και Ψυχοκοινωνικής Παρέμβασης: Παρέχονται υπηρεσίες, σε παιδιά μέχρι 17 χρόνων, Παιδοψυχιάτρου, Κλινικού Ψυχολόγου, Εργοθεραπευτή και Νοσηλευτή Ψυχικής Υγείας. Εξυπηρετεί και εδράζεται στην επαρχία Λευκωσίας.

γ) Υπηρεσία Διασυνδετικής – Συμβουλευτικής Παιδοψυχιατρικής: Υπηρεσίες Παιδοψυχιάτρου, Κλινικού Ψυχολόγου, Εργοθεραπευτή και Νοσηλευτών Ψυχικής Υγείας. Εξυπηρετεί και εδράζεται στην επαρχία Λευκωσίας και συγκεκριμένα στο Νοσοκομείο Αρχ. Μακάριος ΙΙΙ και παρέχει υπηρεσίες μέχρι 17 χρόνων.

δ) Κέντρα Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας για Παιδιά και Έφηβους με Υπηρεσίες Παιδοψυχιάτρου, Κλινικού Ψυχολόγου, Εργοθεραπευτή και Νοσηλευτών Ψυχικής Υγείας, μία ομάδα για επαρχίες Λεμεσού και Πάφου και μία ομάδα για επαρχίες Λάρνακας και ελεύθερης Αμμοχώστου.

ε) Για τους ενήλικες με ΔΑΦ παρέχονται Υπηρεσίες Ψυχιάτρου, Κλινικού Ψυχολόγου, Εργοθεραπευτή και Νοσηλευτή Ψυχικής Υγείας στα Γενικά Επαρχιακά Νοσοκομεία, το Νοσοκομείο Αθαλάσσας και τα κατά τόπους Κέντρα Υγείας. Σε περίπτωση που παιδί άνω των 17 ετών ή ενήλικας με ΔΑΦ χρειαστούν ενδονοσοκομειακή νοσηλεία δύναται να νοσηλευθούν στο Νοσοκομείο Αθαλάσσας. Το αντίστοιχο Ψυχιατρικό Κέντρο Ασφαλούς Νοσηλείας που λειτουργεί για έφηβους ηλικίας από 12 μέχρι 17 ετών δεν παρέχει υπηρεσίες στο παρόν στάδιο για έφηβους με ΔΑΦ.

  • Νοσοκομείο ΝΑΜ ΙΙΙ (ΟΚΥπΥ):

α) Κλινική Παιδιατρικής Νευρολογίας: Παρέχονται υπηρεσίες Παιδονευρολόγου.

β) Λογοθεραπευτικό Τμήμα: Υπηρεσίες Λογοπαθολόγου.

γ) Κλινική Γενετικής: Υπηρεσίες Γενετιστή

  • Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας:

Δύναται να παρέχει υπηρεσίες θεραπευτικής παρέμβασης, ειδικής και γενικής εκπαίδευσης και υπηρεσίες εκπαιδευτικού/σχολικού ψυχολόγου σε παιδιά από τριών ετών και άνω, κατόπιν απόφασης της οικείας Επαρχιακής Επιτροπής Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΕΕΑΕ). Οι επαγγελματίες υγείας που υπηρετούν στο ΥΠΑΝ, δεν είναι εγγεγραμμένοι στο ΓεΣΥ και παρέχουν τις υπηρεσίες τους στα πλαίσια του Σχεδίου Υπηρεσίας της θέσης Ειδικού Εκπαιδευτικού.

  • Προγράμματα από Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις με επαγγελματίες υγείας που είναι εγγεγραμμένοι στο ΓεΣΥ συν επιχορήγηση προς τις ΜΚΟ από το Υπουργείο Υγείας και τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας.

Ανάλογα με τις διάφορες ειδικότητες χρησιμοποιούνται διαφορετικά διαγνωστικά ή θεραπευτικά εργαλεία. Ανάμεσα στις παρεμβάσεις που συνίστανται είναι οι εξής: Λογοθεραπεία, Εργοθεραπεία (περιλαμβανομένης και της μεθόδου αισθητηριακής ολοκλήρωσης), Φυσιοθεραπεία (περιλαμβανομένης της υδροθεραπείας και ιπποθεραπείας), Ψυχολογική παρέμβαση, Μουσικοθεραπεία. Ενδεικτικές μέθοδοι και εργαλεία που χρησιμοποιούνται κατά τις παρεμβάσεις είναι: Ψυχο-εκπαιδευτικές και συμπεριφορικές προσεγγίσεις (κυρίως η Treatment and Education of Autistic and related Communication handicapped Children –TEACCH και η Lovaas & Applied Behavioral Analysis –ABA), Ενισχυτική/ Εναλλακτική Επικοινωνία (Augmentative/ Alternative Communication) όπως είναι το σύστημα ανταλλαγής εικόνων (Picture Exchange Communication System– PECS) και το πρόγραμμα ΜΑΚΑΤΟΝ κ.α., Εκπαίδευση στις κοινωνικές δεξιότητες όπως οι Κοινωνικές Ιστορίες (Social Stories) της Carol Gray και τα κόμικς (Comic Strips), Rapid Prompting Method κα. Η διαδικασία για παραπομπή σε επαγγελματίες αποκατάστασης εντός ΓεΣΥ γίνεται από τους ειδικούς ιατρούς. Ενίοτε συστήνεται και η λήψη φαρμακευτικής αγωγής από τους Ειδικούς Ιατρούς.

Τέλος

Περιεχόμενα

1.1 Εισαγωγή - Απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου για την ετοιμασία Εθνικής Στρατηγικής για τον Αυτισμό και Στρατηγικού Σχεδίου
1.2 Εισαγωγή - Σύσταση Εθνικής Επιτροπής για τον Αυτισμό
1.3 Εισαγωγή - Μεθοδολογία ετοιμασίας Εθνικής Στρατηγικής για τον Αυτισμό
1.4 Εισαγωγή - Έννοια Διαταραχής Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ)
1.5 Εισαγωγή - Επιδημιολογία και διαθέσιμα στοιχεία στην Κύπρο
1.6 Εισαγωγή - Όραμα Εθνικής Στρατηγικής και Σχεδίου Δράσης για τον Αυτισμό 2024-2028
1.7 Εισαγωγή - Βασικές αρχές
2. Πυλώνας: Έρευνα και Γνώση
2.1 Πυλώνας: Έρευνα και Γνώση - Υφιστάμενη κατάσταση
2.2 Πυλώνας: Έρευνα και Γνώση - Αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης
2.3 Πυλώνας: Έρευνα και Γνώση - Καλές πρακτικές εξωτερικού
2.4 Πυλώνας: Έρευνα και Γνώση - Στρατηγικοί στόχοι και δείκτες μέτρησης αποτελεσμάτων
2.5 Πυλώνας: Έρευνα και Γνώση - Δράσεις 2024-2028
2.6 Πυλώνας: Έρευνα και Γνώση - Θέματα που χρήζουν περαιτέρω συζήτησης αφού η υλοποίηση τους συνεπάγεται σημαντικούς οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους
3. Πυλώνας: Εντοπισμός, Διάγνωση και Έγκαιρη Παρέμβαση
3.1 Πυλώνας: Εντοπισμός, Διάγνωση και Έγκαιρη Παρέμβαση - Υφιστάμενη κατάσταση
3.2 Πυλώνας: Εντοπισμός, Διάγνωση και Έγκαιρη Παρέμβαση - Αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης
3.3 Πυλώνας: Εντοπισμός, Διάγνωση και Έγκαιρη Παρέμβαση- Καλές πρακτικές εξωτερικού
3.4 Πυλώνας: Εντοπισμός, Διάγνωση και Έγκαιρη Παρέμβαση - Στρατηγικοί στόχοι και δείκτες μέτρησης αποτελεσμάτων
3.5 Πυλώνας: Εντοπισμός, Διάγνωση και Έγκαιρη Παρέμβαση - Δράσεις 2024-2028
3.6 Πυλώνας: Εντοπισμός, Διάγνωση και Έγκαιρη Παρέμβαση - Θέματα που χρήζουν περαιτέρω συζήτησης αφού η υλοποίηση τους συνεπάγεται σημαντικούς οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους
4. Πυλώνας: Φροντίδα Υγείας και Θεραπευτική Παρέμβαση
4.1 Πυλώνας: Φροντίδα Υγείας και Θεραπευτική Παρέμβαση - Υφιστάμενη κατάσταση
4.2 Πυλώνας: Φροντίδα Υγείας και Θεραπευτική Παρέμβαση - Αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης
4.3 Πυλώνας: Φροντίδα Υγείας και Θεραπευτική Παρέμβαση - Καλές πρακτικές εξωτερικού
4.4 Πυλώνας: Φροντίδα Υγείας και Θεραπευτική Παρέμβαση - Στρατηγικοί στόχοι και δείκτες μέτρησης αποτελεσμάτων
4.5 Πυλώνας: Φροντίδα Υγείας και Θεραπευτική Παρέμβαση - Δράσεις 2024-2028
4.6 Πυλώνας: Φροντίδα Υγείας και Θεραπευτική Παρέμβαση - Θέματα που χρήζουν περαιτέρω συζήτησης αφού η υλοποίηση τους συνεπάγεται σημαντικούς οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους
5. Πυλώνας: Εκπαίδευση
5.1 Πυλώνας: Εκπαίδευση - Υφιστάμενη κατάσταση
5.2 Πυλώνας: Εκπαίδευση - Αξιολόγηση Υφιστάμενης Κατάστασης
5.2 Πυλώνας: Εκπαίδευση - Καλές πρακτικές εξωτερικού
5.4 Πυλώνας: Εκπαίδευση - Στρατηγικοί στόχοι και δείκτες μέτρησης αποτελεσμάτων
5.5 Πυλώνας: Εκπαίδευση - Δράσεις 2024-2028
5.6 Πυλώνας: Εκπαίδευση - Θέματα που χρήζουν περαιτέρω συζήτησης αφού η υλοποίηση επίσης συνεπάγεται σημαντικούς οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους
6. Πυλώνας: Κοινωνική Προστασία και Ανεξάρτητη Διαβίωση
6.1 Πυλώνας: Κοινωνική Προστασία και Ανεξάρτητη Διαβίωση - Υφιστάμενη κατάσταση
6.2 Πυλώνας: Κοινωνική Προστασία και Ανεξάρτητη Διαβίωση - Αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης
6.3 Πυλώνας: Κοινωνική Προστασία και Ανεξάρτητη Διαβίωση - Καλές πρακτικές εξωτερικού
6.4 Πυλώνας: Κοινωνική Προστασία και Ανεξάρτητη Διαβίωση - Στρατηγικοί στόχοι και δείκτες μέτρησης αποτελεσμάτων
6.5 Πυλώνας: Κοινωνική Προστασία και Ανεξάρτητη Διαβίωση - Δράσεις 2024-2028
6.6 Πυλώνας: Κοινωνική Προστασία και Ανεξάρτητη Διαβίωση - Θέματα που χρήζουν περαιτέρω συζήτησης αφού η υλοποίηση τους συνεπάγεται σημαντικούς οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους
7. Πυλώνας: Εργασία
7.1 Πυλώνας: Εργασία - Υφιστάμενη κατάσταση
7.2 Πυλώνας: Εργασία - Αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης
7.3 Πυλώνας: Εργασία - Καλές πρακτικές εξωτερικού
7.4 Πυλώνας: Εργασία - Στρατηγικοί στόχοι και δείκτες μέτρησης αποτελεσμάτων
7.5 Πυλώνας: Εργασία - Δράσεις 2024-2028
8. Πυλώνας: Συμμετοχή στη Ψυχαγωγία, τον Πολιτισμό, την Κοινωνία
8.1 Πυλώνας: Συμμετοχή στη Ψυχαγωγία, τον Πολιτισμό, την Κοινωνία - Υφιστάμενη κατάσταση
8.2 Πυλώνας: Συμμετοχή στη Ψυχαγωγία, τον Πολιτισμό, την Κοινωνία - Αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης
8.3 Πυλώνας: Συμμετοχή στη Ψυχαγωγία, τον Πολιτισμό, την Κοινωνία - Καλές πρακτικές εξωτερικού
8.4 Πυλώνας: Συμμετοχή στη Ψυχαγωγία, τον Πολιτισμό, την Κοινωνία - Στρατηγικοί στόχοι και δείκτες μέτρησης αποτελεσμάτων
8.5 Πυλώνας: Συμμετοχή στη Ψυχαγωγία, τον Πολιτισμό, την Κοινωνία - Δράσεις 2024-2028
9. Επίλογος - Από τη θεωρία στην πράξη

Ένα Σχόλιο

  1. (ε) (στην τελευταία σελίδα πριν το 4.2)

    – (εκεί που λέει για ιπποθεραπεία) Η υδροθεραπεία και η ιπποθεραπεία ανήκουν στην κατηγορία των ψυχαγωγικών παρεμβάσεων και ως έτσι πρέπει να ορίζονται. Ως Φυσιοθεραπεία καλό θα ήταν να ορίζεται ως τεκμηριωμένες στρατηγικές κλινικής συλλογιστικής σε σχέση με τις προτιμήσεις του παιδιού και της οικογένειας.

    – (εκεί που λέει ειδικούς γιατρούς στο τέλος) Όσον αφορά τα εργαλεία, τις προσεγγίσεις και τα πλαίσια αξιολόγησης & παρέμβασης καλό θα ήταν να μην αναφέρονται ονομαστικά αφού είναι πάρα πολλά και εφαρμόζονται αναλόγως της γνώσης των θεραπευτών, της ηλικίας των ατόμων, των χώρων που εφαρμόζονται κτλ.

Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο