Ομάδα Έργου

Μετά από σχετική Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου (Αρ. Απόφασης 90.126 με ημερ. 07/10/2020), η αρμοδιότητα για τη Βελτίωση του Ρυθμιστικού Πλαισίου (Better Regulation) μεταφέρθηκε από το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού (ΤΔΔΠ) στη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης με ισχύ κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2021.

Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο