Διαβουλεύσεις

Διαβουλεύσεις

Η Διαβούλευση αποτελεί μορφή δημόσιου διαλόγου, και στοχεύει στην καταγραφή των απόψεων και των εισηγήσεων σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Στη διαδικασία της Διαβούλευσης θα πρέπει να λαμβάνουν μέρος οι κρατικές υπηρεσίες, που θα ασχοληθούν με την εφαρμογή και υλοποίηση του υπό συζήτηση νομοθετήματος, καθώς και οι κρατικές υπηρεσίες και οι κοινωνικοί εταίροι, που επηρεάζονται είτε άμεσα είτε έμμεσα από την εφαρμογή του υπό συζήτηση νομοθετήματος. Η όλη διαδικασία της Διαβούλευσης είναι στενά συνυφασμένη με τις αρχές που διέπουν τη Βελτίωση του Ρυθμιστικού Πλαισίου (“Better Regulation”).

Φίλτρα Αναζήτησης

 • Είδος Διαβούλευσης

 • Θεματική Ενότητα

 • Οργανισμός

 • Καθαρισμός φίλτρων

Δημόσια Διαβούλευση επί του Σχεδίου Κανονισμών με τίτλο «οι περί Πυροβόλων και Μη Πυροβόλων Όπλων (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2024»

Υπουργείο Δικαιοσύνης Και Δημόσιας Τάξης

1. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ανακοινώνει την έναρξη Δημόσιας Διαβούλευσης επί του Σχεδίου Κανονισμών με τίτλο «οι περί Πυροβόλων και Μη Πυροβόλων Όπλων (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2005 έως 2024», οι οποίοι εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 53 του περί Πυροβόλων και Μη Πυροβόλων Όπλων Νόμου του 2004 έως

 • Ανοικτή
 • 01 Μαρ 2024 @ 0:00
 • 12 Απρ 2024 @ 0:00

Ο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024

Υπουργείο Εσωτερικων - Κεντρικη Διοικηση

Το Υπουργείο Εσωτερικών θέτει προς διαβούλευση το Νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024», στο πλαίσιο εφαρμογής της Μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.  Σκοπός του παρόντος νομοσχεδίου, είναι η τροποποίηση του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου, Κεφ. 96, όσον αφορά κυρίως τη μεταφορά της

 • Ανοικτή
 • 29 Φεβ 2024 @ 0:00
 • 15 Μαρ 2024 @ 0:00

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη Θέσπιση Ευρωπαϊκής Εγγύησης για τα Παιδιά – «Πρώτη Διετής Έκθεση για την εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης»

Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας - Κεντρική Διοίκηση

Το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας σε συνέχεια διαβούλευσης με τα αρμόδια Υπουργεία/ Τμήματα/Υπηρεσίες, ανακοινώνει ότι έχει αναρτηθεί στην Πλατφόρμα e-consultation.gov.cy, για σκοπούς Δημόσιας Διαβούλευσης, η Πρώτη Διετής Έκθεση που ετοιμάστηκε στο πλαίσιο της Σύστασης για το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη Θέσπιση Ευρωπαϊκής Εγγύησης για τα Παιδιά και υπάρχει δυνατότητα υποβολής

Παιδεία
Πληθυσμός και Κοινωνία
Σχέδιο Δράσης
 • Ανοικτή
 • 22 Φεβ 2024 @ 0:00
 • 09 Μαρ 2024 @ 0:00

Δημόσια Διαβούλευση επί του Σχεδίου Κανονισμών με τίτλο «οι περί Ειδικών Πυροσβεστών (Διαδικασία Διορισμού και Όροι Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2024»

Υπουργείο Δικαιοσύνης Και Δημόσιας Τάξης

1. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ανακοινώνει την έναρξη Δημόσιας Διαβούλευσης επί του Σχεδίου Κανονισμών με τίτλο «οι περί Ειδικών Πυροσβεστών (Διαδικασία Διορισμού και Όροι Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2024», οι οποίοι προβλέπονται δυνάμει του άρθρου 43(2)(β) του περί Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Νόμου του 2021, Ν.100(Ι)/2021. 2. Το εδάφιο (1) του

 • Ανοικτή
 • 21 Φεβ 2024 @ 0:00
 • 29 Μαρ 2024 @ 0:00

Νομοσχέδιο με τίτλο «Νόμος που Τροποποιεί τους περί της Θέσπισης Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπής Αέριων του Θερμοκηπίου Νόμους του 2011, 2012, 2015 και 2020»

Τμήμα Περιβάλλοντος

Το Τμήμα Περιβάλλοντος ανακοινώνει την έναρξη Δημόσιας Διαβούλευσης επί του νομοσχεδίου με τίτλο «Νόμος που Τροποποιεί τους περί της Θέσπισης Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπής Αέριων του Θερμοκηπίου Νόμους του 2011, 2012, 2015 και 2020» Το υπό αναφορά νομοσχέδιο εναρμονίζει το εθνικό δίκαιο με την Οδηγία (ΕΕ) 2023/959 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Μεταφορές
Περιβάλλον
Ταμείο Κοινωνικού Κλίματος ΤΕΣΤ
Νομοσχέδιο
 • Ανοικτή
 • 20 Φεβ 2024 @ 0:00
 • 21 Μαρ 2024 @ 0:00

Τροποποίηση της περί των Τεχνιτών Οχημάτων Νομοθεσίας

Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών

Το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, για την καλύτερη ρύθμιση του επαγγέλματος του τεχνίτη οχημάτων, έχει ετοιμάσει τροποποιητικό νομοσχέδιο και προσχέδιο διατάγματος που τροποποιεί την περί των Τεχνιτών Οχημάτων νομοθεσία, τα οποία βρίσκονται αναρτημένα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «η-Διαβούλευση» για απόψεις, στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης. Παρακαλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορείς όπως, αφού

Μεταφορές
Άλλο
Νομοσχέδιο
 • Ανοικτή
 • 15 Φεβ 2024 @ 11:00
 • 15 Μαρ 2024 @ 23:00

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΞΩΔΙΚΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΑΔΙΚΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 1997, Ν.47(Ι)/1997

Υπουργείο Δικαιοσύνης Και Δημόσιας Τάξης

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ανακοινώνει την έναρξη Δημόσιας Διαβούλευσης επί του νομοσχεδίου με τίτλο «ο περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων (Τροποποιητικός) (Αρ.1) Νόμος του 2024», το οποίο εντάσσεται στο πακέτο νομοθετημάτων που έχει ετοιμαστεί, για την αναθεώρηση του νομοθετικού πλαισίου για τις πυρκαγιές. Το αναφερόμενο νομοσχέδιο τροποποιεί τον περί

 • Υπό επεξεργασία
 • 13 Φεβ 2024 @ 0:00
 • 29 Φεβ 2024 @ 15:00

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2020»

Υπουργείο Δικαιοσύνης Και Δημόσιας Τάξης

1. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ανακοινώνει την έναρξη Δημόσιας Διαβούλευσης επί του νομοσχεδίου με τίτλο «O περί Γενικών Αρχών του Διοικητικού Δικαίου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024», το οποίο έχει σκοπό να ενισχύσει τη συμμόρφωση της Διοίκησης στις αποφάσεις των Διοικητικών Δικαστηρίων. 2. Με το εν λόγω νομοσχέδιο προτείνονται

 • Ανοικτή
 • 12 Φεβ 2024 @ 0:00
 • 15 Μαρ 2024 @ 15:00

Νομοσχέδιο με τίτλο “Ο περί της Γενικής Ασφάλειας των Προϊόντων Νόμος του 2024”

Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή

Θέμα: Έναρξη διαβούλευσης σχετικά με την ετοιμασία του Νομοσχεδίου με τίτλο «Ο περί της Γενικής Ασφάλειας των Προϊόντων Νόμος του 2024» Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας θέτει από σήμερα 13 Φεβρουαρίου 2024, σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, το Νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί της Γενικής Ασφάλειας των Προϊόντων Νόμος του

Εμπόριο
Νομοσχέδιο
 • Ανοικτή
 • 12 Φεβ 2024 @ 0:00
 • 13 Μαρ 2024 @ 0:00

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΝΟΜΟ

Υπουργείο Δικαιοσύνης Και Δημόσιας Τάξης

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ανακοινώνει την έναρξη Δημόσιας Διαβούλευσης επί του νομοσχεδίου με τίτλο «Νόμος που τροποποιεί τον περί της Πρόληψης και της Καταστολής της Βίας στους Αθλητικούς Χώρους Νόμο» Το αναφερόμενο νομοσχέδιο τροποποιεί τον περί της Πρόληψης και της Καταπολέμησης της Βίας στους Αθλητικούς Χώρους Νόμος Ν.48(Ι)2008

 • Υπό επεξεργασία
 • 09 Φεβ 2024 @ 0:00
 • 29 Φεβ 2024 @ 23:00
Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο