Καλωσορίσατε στην πλατφόρμα η-Διαβούλευση!

Στόχος της πλατφόρμας είναι η δημιουργία καναλιών επικοινωνίας και διαλόγου μεταξύ ιδιωτικού τομέα/λοιπών ενδιαφερόμενων μερών με τους δημόσιους φορείς κατά τη διαδικασία διαμόρφωσης της νομοθεσίας μέσω της δημόσιας διαβούλευσης, στη βάση των αρχών της διαφάνειας και της προσβασιμότητας.

Βρείτε μια Διαβούλευση

Πρόσφατες Διαβουλεύσεις

Δημόσια Διαβούλευση για τις διαδικασίες αναβάθμισης του ηλεκτρονικού συστήματος αποστολής στοιχείων, στα βυτιοφόρα διακίνησης νωπού γάλακτος, σύμφωνα με την προτεινόμενη Κανονιστική Διοικητική Πράξη για τις υποχρεώσεις συλλεκτών-μεταφορέων, του περί Γάλακτος (Σύναψη Συμβάσεων για τη Παράδοση Νωπού Γάλακτος) Νόμο του 2017

Τμήμα Γεωργίας

Το Τμήμα Γεωργίας προτίθεται να προχωρήσει στην αποστολή, στην Υπουργό Γεωργίας Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Κανονιστικής Διοικητικής Πράξης για υπογραφή, προς αντικατάσταση της υφιστάμενης Κ.Δ.Π. 112/2018. Στόχος του Τμήματος Γεωργίας είναι η αναβάθμιση των συστημάτων (λογισμικού ή/και υλισμικού) για την καταγραφή και διακίνηση νωπού γάλακτος που είναι εγκατεστημένα στα βυτιοφόρα

Γεωργία, Αλιεία, Δασοκομία και Τρόφιμα
Άλλο
  • Ανοικτή
  • 19 Ιούν 2024 @ 0:00
  • 28 Ιούν 2024 @ 0:00

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΔΑΣΩΝ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2024

Τμήμα Δασών

Το Τμήμα Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, ανακοινώνει την έναρξη δημόσιας διαβούλευσης για τροποποίηση των περί Δασών Νόμων 2012 και 2018. Το νομοσχέδιο εντάσσεται στο πλαίσιο εκσυγχρονισμού των νομοθεσιών που αφορούν τις πυρκαγιές. Καλύπτει τα θέματα των αδικημάτων, ποινών και διαδικασιών. Σκοπός είναι η βελτίωση της προληπτικής

Γεωργία, Αλιεία, Δασοκομία και Τρόφιμα
Περιβάλλον
Νομοσχέδιο
  • Ανοικτή
  • 19 Ιούν 2024 @ 0:00
  • 03 Ιούλ 2024 @ 0:00

Νομοσχέδιο με τίτλο: «o Περί Εξυγίανσης Πιστωτικών Ιδρυμάτων και Επενδυτικών Εταιρειών (Τροποποιητικός) (αρ …) Νόμος του 2024»

YO-Δ/νση Χρηματοικονομικών Υπηρεσιών - Χρηματοικονομικός τομέας

Το Υπουργείο Οικονομικών στα πλαίσια της ετοιμασίας εναρμονιστικού νομοσχεδίου για μεταφορά  στο εθνικό δίκαιο της Οδηγία (ΕΕ) 2024/1174 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Απριλίου 2024 σχετικά με την τροποποίηση της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014 όσον αφορά ορισμένες πτυχές της ελάχιστης απαίτησης ιδίων κεφαλαίων

Οικονομία και Χρηματοοικονομικά Θέματα
Νομοσχέδιο
  • Ανοικτή
  • 18 Ιούν 2024 @ 14:00
  • 25 Ιούν 2024 @ 14:00

Ενημερωτικό Δελτίο

Social updates

Find us on Facebook

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο