Καλωσορίσατε στην πλατφόρμα η-Διαβούλευση!

Στόχος της πλατφόρμας είναι η δημιουργία καναλιών επικοινωνίας και διαλόγου μεταξύ ιδιωτικού τομέα/λοιπών ενδιαφερόμενων μερών με τους δημόσιους φορείς κατά τη διαδικασία διαμόρφωσης της νομοθεσίας μέσω της δημόσιας διαβούλευσης, στη βάση των αρχών της διαφάνειας και της προσβασιμότητας.

Βρείτε μια Διαβούλευση

Πρόσφατες Διαβουλεύσεις

Δημόσια Διαβούλευση επί του Σχεδίου Κανονισμών με τίτλο «οι περί Πυροβόλων και Μη Πυροβόλων Όπλων (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2024»

Υπουργείο Δικαιοσύνης Και Δημόσιας Τάξης

1. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ανακοινώνει την έναρξη Δημόσιας Διαβούλευσης επί του Σχεδίου Κανονισμών με τίτλο «οι περί Πυροβόλων και Μη Πυροβόλων Όπλων (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2005 έως 2024», οι οποίοι εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 53 του περί Πυροβόλων και Μη Πυροβόλων Όπλων Νόμου του 2004 έως

  • Ανοικτή
  • 01 Μαρ 2024 @ 0:00
  • 12 Απρ 2024 @ 0:00

Ο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024

Υπουργείο Εσωτερικων - Κεντρικη Διοικηση

Το Υπουργείο Εσωτερικών θέτει προς διαβούλευση το Νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024», στο πλαίσιο εφαρμογής της Μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.  Σκοπός του παρόντος νομοσχεδίου, είναι η τροποποίηση του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου, Κεφ. 96, όσον αφορά κυρίως τη μεταφορά της

  • Ανοικτή
  • 29 Φεβ 2024 @ 0:00
  • 15 Μαρ 2024 @ 0:00

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη Θέσπιση Ευρωπαϊκής Εγγύησης για τα Παιδιά – «Πρώτη Διετής Έκθεση για την εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης»

Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας - Κεντρική Διοίκηση

Το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας σε συνέχεια διαβούλευσης με τα αρμόδια Υπουργεία/ Τμήματα/Υπηρεσίες, ανακοινώνει ότι έχει αναρτηθεί στην Πλατφόρμα e-consultation.gov.cy, για σκοπούς Δημόσιας Διαβούλευσης, η Πρώτη Διετής Έκθεση που ετοιμάστηκε στο πλαίσιο της Σύστασης για το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη Θέσπιση Ευρωπαϊκής Εγγύησης για τα Παιδιά και υπάρχει δυνατότητα υποβολής

Παιδεία
Πληθυσμός και Κοινωνία
Σχέδιο Δράσης
  • Ανοικτή
  • 22 Φεβ 2024 @ 0:00
  • 09 Μαρ 2024 @ 0:00

Ενημερωτικό Δελτίο

Social updates

Find us on Facebook

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο