Καλωσορίσατε στην πλατφόρμα η-Διαβούλευση!

Στόχος της πλατφόρμας είναι η δημιουργία καναλιών επικοινωνίας και διαλόγου μεταξύ ιδιωτικού τομέα/λοιπών ενδιαφερόμενων μερών με τους δημόσιους φορείς κατά τη διαδικασία διαμόρφωσης της νομοθεσίας μέσω της δημόσιας διαβούλευσης, στη βάση των αρχών της διαφάνειας και της προσβασιμότητας.

Βρείτε μια Διαβούλευση

Πρόσφατες Διαβουλεύσεις

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΥΙΟΘΕΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2024

Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας - Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας

Οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας, ανακοινώνουν την έναρξη Δημόσιας Διαβούλευσης επί του προτεινόμενου νομοσχεδίου, που τιτλοφορείται, «Ο περί Υιοθεσίας Νόμος του 2024», το οποίο αναθεωρεί τον υφιστάμενο περί Υιοθεσίας Νόμου του 1995. Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο νόμος είναι του 1995, χρήζει αναθεώρησης και επικαιροποίησης κάποιων σημαντικών προνοιών.

Πληθυσμός και Κοινωνία
Νομοσχέδιο
  • Ανοικτή
  • 19 Ιούλ 2024 @ 0:00
  • 22 Αυγ 2024 @ 0:00

Το περί Γάλακτος (Υποχρεώσεις των Παραγωγών Νωπού Αιγινού ή/και Πρόβειου Γάλακτος) Διάταγμα του 2024

Τμήμα Γεωργίας

Το Τμήμα Γεωργίας θέτει σε δημόσια διαβούλευση προτεινόμενο Διάταγμα με τίτλο “Το περί Γάλακτος (Υποχρεώσεις των Παραγωγών Νωπού Αιγινού ή/και Πρόβειου Γάλακτος) Διάταγμα του 2024”. Σκοπός του προτεινόμενου Διατάγματος είναι ο καθορισμός των υποχρεώσεων των παραγωγών νωπού αιγινού ή/και πρόβειου γάλακτος.

Γεωργία, Αλιεία, Δασοκομία και Τρόφιμα
Άλλο
  • Ανοικτή
  • 19 Ιούλ 2024 @ 0:00
  • 31 Ιούλ 2024 @ 0:00

Tο περί Γάλακτος (Αναγνώριση, Εγγραφή και Υποχρεώσεις των Πρώτων Αγοραστών Νωπού Γάλακτος) Διάταγμα του 2024

Τμήμα Γεωργίας

Το Τμήμα Γεωργίας θέτει σε δημόσια διαβούλευση προτεινόμενο Διάταγμα με τίτλο “Το περί Γάλακτος (Αναγνώριση, Εγγραφή και Υποχρεώσεις των Πρώτων Αγοραστών Νωπού Γάλακτος) Διάταγμα του 2024”. Σκοπός του προτεινόμενου Διατάγματος είναι η αναγνώριση, η εγγραφή και ο καθορισμός των υποχρεώσεων των πρώτων αγοραστών που παραλαμβάνουν νωπό γάλα από τους παραγωγούς.

Γεωργία, Αλιεία, Δασοκομία και Τρόφιμα
Άλλο
  • Ανοικτή
  • 19 Ιούλ 2024 @ 0:00
  • 31 Ιούλ 2024 @ 0:00

Ενημερωτικό Δελτίο

Social updates

Find us on Facebook

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο