Καλωσορίσατε στην πλατφόρμα η-Διαβούλευση!

Στόχος της πλατφόρμας είναι η δημιουργία καναλιών επικοινωνίας και διαλόγου μεταξύ ιδιωτικού τομέα/λοιπών ενδιαφερόμενων μερών με τους δημόσιους φορείς κατά τη διαδικασία διαμόρφωσης της νομοθεσίας μέσω της δημόσιας διαβούλευσης, στη βάση των αρχών της διαφάνειας και της προσβασιμότητας.

Βρείτε μια Διαβούλευση

Πρόσφατες Διαβουλεύσεις

Δημόσια Διαβούλευση προτεινόμενου Διατάγματος με τίτλο “To περί Προδιαγραφών Εμπορίας των Αυγών (Σήμανση Αυγών με τον Κωδικό Παραγωγού) Διάταγμα του 2024”

Τμήμα Γεωργίας

Το Τμήμα Γεωργίας προχώρησε στην ετοιμασία του προτεινόμενου Διατάγματος με τίτλο “Το περί Προδιαγραφών Εμπορίας των Αυγών (Σήμανση Αυγών με τον Κωδικό Παραγωγού) Διάταγμα του 2024”, σύμφωνα με το άρθρο 18 του περί Προδιαγραφών Εμπορίας των Αυγών Νόμου του 2016. Σύμφωνα με το Παράρτημα VII, Μέρος VI, Σημείο III του

Γεωργία, Αλιεία, Δασοκομία και Τρόφιμα
Άλλο
  • Ανοικτή
  • 15 Ιούλ 2024 @ 0:00
  • 16 Αυγ 2024 @ 0:00

Εθνική Στρατηγική για την Πρόληψη και Διαχείριση της Βίας στο Σχολείο και Σχέδιο Δράσης, 2024 – 2028

ΥΠΑΝ Παιδαγωγικό Ινστιτούτο

Το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΑΝ) ανακοινώνει την έναρξη δημόσιας διαβούλευσης για την «Εθνική Στρατηγική για την Πρόληψη και Διαχείριση της Βίας στο Σχολείο και Σχέδιο Δράσης, 2024 – 2028». Η Εθνική Στρατηγική ετοιμάστηκε από το ΥΠΑΝ και σκοπός της είναι η υιοθέτηση μίας ολιστικής προσέγγισης, η οποία θα

Παιδεία
Κείμενο Στρατηγικής
Σχέδιο Δράσης
  • Ανοικτή
  • 10 Ιούλ 2024 @ 0:00
  • 09 Αυγ 2024 @ 0:00

Ενημερωτικό Δελτίο

Social updates

Find us on Facebook

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο