Καλωσορίσατε στην πλατφόρμα η-Διαβούλευση!

Στόχος της πλατφόρμας είναι η δημιουργία καναλιών επικοινωνίας και διαλόγου μεταξύ ιδιωτικού τομέα/λοιπών ενδιαφερόμενων μερών με τους δημόσιους φορείς κατά τη διαδικασία διαμόρφωσης της νομοθεσίας μέσω της δημόσιας διαβούλευσης, στη βάση των αρχών της διαφάνειας και της προσβασιμότητας.

Βρείτε μια Διαβούλευση

Πρόσφατες Διαβουλεύσεις

AID SCHEME FOR INSTALLATION OF ENERGY STORAGE SYSTEMS IN COMBINATION WITH RENEWABLE ENERGY SOURCES

Υπηρεσία Βιομηχανίας Και Τεχνολογίας

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, και Βιομηχανίας, ως μέρος των εργασιών για την ετοιμασία Σχεδίου Χορηγιών για υβριδικά συστήματα αποθήκευσης ενέργειας σε συνδυασμό με έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, το οποίο εμπίπτει στα πλαίσια του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης, και σε συνέχεια των προηγούμενων αποτελεσμάτων της Δημόσιας Διαβούλευσης που πραγματοποιήθηκε για το Γενικό

Ενέργεια
Άλλο
  • Ανοικτή
  • 16 Μάι 2024 @ 0:00
  • 31 Μάι 2024 @ 0:00

Νομοσχέδιο με τίτλο: «Νόμος που τροποποιεί τους Περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου Νόμους του 2002 έως 2017»

Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας - Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας

Σκοπός του συγκεκριμένου Νομοσχεδίου είναι η υλοποίηση μέτρου στήριξης των Μονογονεϊκών Οικογενειών. Ειδικότερα, μέσω του Νομοσχεδίου τροποποιείται μέρος του ορισμού της μονογονεϊκής οικογένειας, ώστε να μην λαμβάνεται υπόψη το εισόδημα του συμβίου, όταν δεν υπάρχουν κοινά τέκνα, για σκοπούς καταβολής του επιδόματος μονογονεϊκής οικογένειας. Η τροποποίηση αυτή αποσκοπεί στον εκσυγχρονισμό

Άλλο
Πληθυσμός και Κοινωνία
Νομοσχέδιο
  • Ανοικτή
  • 16 Μάι 2024 @ 0:00
  • 17 Ιούν 2024 @ 0:00

Ο περί της σύστασης και λειτουργίας Ενιαίου Φορέα Πρόληψης και Διαχείρισης Αποβλήτων Νόμος του 2024

Τμήμα Περιβάλλοντος

1. Το Τμήμα Περιβάλλοντος, του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ανακοινώνει την έναρξη Δημόσιας Διαβούλευσης επί του νομοσχεδίου με τίτλο «Ο περί της σύστασης και λειτουργίας Ενιαίου Φορέα Πρόληψης και Διαχείρισης Αποβλήτων Νόμος του 2024». 2. Σκοπός του εν λόγω νομοσχεδίου είναι η βελτίωση της αποτελεσματικότητας των πρακτικών στη

Περιβάλλον
Νομοσχέδιο
  • Ανοικτή
  • 13 Μάι 2024 @ 0:00
  • 11 Ιούν 2024 @ 0:00

Ενημερωτικό Δελτίο

Social updates

Find us on Facebook

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο