24 – Απαλλαγή από τέλη χαρτοσήμανσης.

Ο περί της σύστασης και λειτουργίας Ενιαίου Φορέα Πρόληψης και Διαχείρισης Αποβλήτων Νόμος του 2024

(1) Ο Φορέας απαλλάσσεται από οποιαδήποτε τέλη χαρτοσήμων που καταβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας περί τελών χαρτοσήμων που ισχύει κάθε φορά.

Τέλος


Αφήστε μια απάντηση

Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο