20 – Έλεγχος λογαριασμών.

Ο περί της σύστασης και λειτουργίας Ενιαίου Φορέα Πρόληψης και Διαχείρισης Αποβλήτων Νόμος του 2024

(1) Οι οικονομικές δοσοληψίες του Φορέα, οι λογαριασμοί και η εν γένει οικονομική διαχείρισή του ελέγχονται από το Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας.

(2) Για σκοπούς οποιουδήποτε ελέγχου, ο Γενικός Ελεγκτής δύναται να καλέσει τον Πρόεδρο ή άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή υπάλληλο του Φορέα για την παροχή οποιασδήποτε πληροφορίας ή εξήγησης ή για την προσκόμιση οποιουδήποτε πρακτικού, βιβλίου, σύμβασης, λογαριασμού, τιμολογίου, απόδειξης ή άλλου αναγκαίου εγγράφου.

(3) Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του εδαφίου (2), εφαρμόζονται οι διατάξεις του περί της Καταθέσεως Στοιχείων και Πληροφοριών στο Γενικό Ελεγκτή και στη Βουλή των Αντιπροσώπων Νόμου.

Τέλος


Αφήστε μια απάντηση

Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο