ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2024»

Υφυπουργείο Πολιτισμού

 1. Το Υφυπουργείο Πολιτισμού ανακοινώνει την έναρξη Δημόσιας Διαβούλευσης επί του νομοσχεδίου με τίτλο Νομοσχέδιο με τίτλο «Ο Περί της Δημιουργίας Μητρώου Καλλιτεχνών και Θέσπισης Καλλιτεχνικής Χορηγίας Νόμος του 2024», το οποίο έχει σκοπό τη θεσμοθέτηση της κοινωνικής και επαγγελματικής υπόστασης του καλλιτέχνη.
 2. Σκοπός είναι ένα νομοσχέδιο «ομπρέλα», το οποίο θα καθορίζει το πλαίσιο και τα κριτήρια απόδοσης του Καθεστώτος του Καλλιτέχνη σε πολιτιστικούς δημιουργούς / επαγγελματίες καθώς και τον τρόπο πρόσβασης των αυτοτελώς εργαζομένων πολιτιστικών δημιουργών / επαγγελματιών στα ωφελήματα της κοινωνικής ασφάλισης και ιατροφαρμακευτικής κάλυψης.
 3. Ειδικότερα, στο νομοσχέδιο περιλαμβάνεται: (α) η δημιουργία Μητρώου Καλλιτεχνών, στο οποίο υπάρχει δυνατότητα εγγραφής Καλλιτεχνών με συγκεκριμένες προϋποθέσεις, τα ωφελήματα που θα επιφέρει η εγγραφή αυτή και όλα τα σχετικά με την αίτηση και το μητρώο καλλιτεχνών, καθώς και (β) η θεσμοθέτηση μέτρου οικονομικής στήριξης (καταβολή καλλιτεχνικής χορηγίας) προς τους αυτοτελώς εργαζόμενους καλλιτέχνες που βρίσκονται σε επισφαλείς συνθήκες σε σχέση με την κοινωνική ασφάλισή τους.

Το νομοσχέδιο επομένως θα καλύψει δύο ανάγκες:

(α) την ανάγκη καθορισμού του ποιος θεωρείται καλλιτέχνης, και

(β) την ανάγκη υποβοήθησης των καλλιτεχνών οι οποίοι λόγω οικονομικών δυσκολιών αδυνατούσαν να   εξασφαλίσουν την κοινωνική τους ασφάλιση.

 1. Το Υφυπουργείο Πολιτισμού θέτει προς διαβούλευση το νομοσχέδιο και προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να αποστείλει απόψεις/σχόλια/παρατηρήσεις, σε σχέση με αυτό, το αργότερο μέχρι την Κυριακή 26 Μαΐου 2024, και ώρα 23:59 στην ηλεκτρονική διεύθυνση diavouleusi@culture.gov.cy
Κυβέρνηση και Δημόσιος Τομέας
Τέχνες και Πολιτισμός
Νομοσχέδιο

Περιεχόμενα

01 - Συνοπτικός τίτλος 1 σχόλιο
02 - Ερμηνεία. 3 σχόλια
03 -Πεδίο εφαρμογής 1 σχόλιο
04 - Σκοπός του παρόντος Νόμου. 0 σχόλια
05 - Προϋποθέσεις εγγραφής στο Μητρώο Καλλιτεχνών. 4 σχόλια
06 - Αίτηση για εγγραφή στο Μητρώο Καλλιτεχνών. 1 σχόλιο
07 - Ειδικοί εμπειρογνώμονες σε πεδίο καλλιτεχνικής δραστηριότητας. 2 σχόλια
08 - Έγκριση της αίτησης και εγγραφή στο Μητρώο Καλλιτεχνών 1 σχόλιο
09 - Έννομες συνέπειες εγγραφής στο Μητρώο Καλλιτεχνών. 3 σχόλια
10 - Ανανέωση της εγγραφής. 2 σχόλια
11 - Υποχρεώσεις Καλλιτέχνη. 0 σχόλια
12 - Ανάκληση εγγραφής στο Μητρώο Καλλιτεχνών. 0 σχόλια
13 - Διαγραφή από το Μητρώο και διόρθωση 0 σχόλια
14 - Ιεραρχική Προσφυγή σχετικά με την εγγραφή στο Μητρώο Καλλιτεχνών. 0 σχόλια
15 - Ίδρυση συνδέσμου καλλιτεχνών. 2 σχόλια
16 - Σύνδεσμοι καλλιτεχνών 1 σχόλιο
17 - Μητρώο Συνδέσμων Καλλιτεχνών. 1 σχόλιο
18 - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ - Ερμηνεία 2 σχόλια
19 - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ - Αρμόδια Αρχή του παρόντος Μέρους. 0 σχόλια
20 - Καλλιτεχνική Χορηγία 3 σχόλια
21 - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ - Δικαίωμα διεκδίκησης καλλιτεχνικής χορηγίας 2 σχόλια
22 - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ - Εισόδημα 1 σχόλιο
23 - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ - Παραχώρηση εξουσιοδότησης για λήψη πληροφοριών. 1 σχόλιο
24 - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ - Υποχρέωση εξουσιοδοτημένου προσώπου για εχεμύθεια. 1 σχόλιο
25 - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ - Αποξένωση ακίνητης ιδιοκτησίας και κινητής περιουσίας. 0 σχόλια
26 - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ - Αίτηση 0 σχόλια
27 - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ - Στοιχεία που υποστηρίζουν την αίτηση. 0 σχόλια
28 - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ - Εξέταση αιτήσεων και επίλυση ζητημάτων. 0 σχόλια
29 - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ - Καταβολή καλλιτεχνικής χορηγίας. 1 σχόλιο
30 - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ - Επιστροφή καλλιτεχνικής χορηγίας που λήφθηκε χωρίς να τη δικαιούται το πρόσωπο. 0 σχόλια
31 - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ - Ιεραρχική προσφυγή 0 σχόλια
32 - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ - Απαλλαγή καταβολής φόρου εισοδήματος. 0 σχόλια
33 - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ - Αδικήματα και ποινές 0 σχόλια
34 - Κανονισμοί 1 σχόλιο
35 - Τήρηση Μητρώων 1 σχόλιο
36 - Έναρξη ισχύος. 0 σχόλια
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 16 0 σχόλια

3 Σχόλια

 1. Εμείς που σταματήσαμε πλέον να είμαιστε αυτοεργοδοτούμενοι γιατί πληρώσαμε ακριβά τις συνέπειες των ζημιών από το Χρηματηστήριο, το Μαρί και το κούρεμα, εφόσον η δουλειά μας πήγε στα τάρταρα, λόγω των ζημιών των πελατών μας, είμαστε φορτωμένοι με χρέη στις Κ/Α με τεράστια ποσά σαν πρόστιμα και επιβαρύνσεις.
  Ακόμη και αν πληρώνουμε μέσω του συστήματος των δόσεων το οποίο προνοεί εάν εξοφλήσεις το ποσό να σου αφαιρεθούν τόκοι και επιβαρύνσεις, δεν έχουμε τη δύναμη να το πράξουμε με αποτέλεσμα στο τέλος να πληρώσουμε και όλες αυτές τις υπέρογκες αυξήσεις και χρεώσεις. Εφόσον υπάρχει η δυνατότητα από την υπηρεσία να μας αφαιρέσει αυτά τα ποσά αν πληρώσουμε το ποσό το οποίο ισοδυναμεί στο ΚΑΘΑΡΟ υπόλοιπο που χρβωστούμε, γιατί δε γίνεται μια απόφαση να χαριστούν αυτές οι χρεώσεις να μας μείνει το ποσό το καθαρό για να ελαφρυνθούμε και εμείς. Σαν αυτοεργοδοτούμενοι, για χρόνια, δεν μπορύσαμε, ούτε να αρρωστήσουμε, ούτε να κάτσουμε άδεια, ούτε τίποτα.
  Επίσης θεωρώ ότι η καλλιτεχνική χορηγεία θα μπορούσε να δωθεί και σε καλλιτέχνες οι οποίοι για τους πιο πάνω λόγους σταμάτησαν πλέον να αυτοεργοδοτούνται και προχώρησαν σαν υπαλλήλοι με εξευτελιστικούς μισθούς για να επιβιώσουν.
  Επίσης θα συμφωνήσω με την κοπέλα πιο πάνω, τα κοντήλια να βρεθούν εφόσον κοπούν οι διπλές και τριπλές συντάξεις.

 2. Στο προοίμιο αναφέρεται ο όρος “τέχνη” αρκετά συχνά και θα προτείναμε όπου αναφέρεται να αλλάξει σε “καλλιτεχνική δημιουργία” ώστε να είναι πιο συμπεριληπτικό και σε παρεμφερή επαγγέλματα.

  Επίσης όπου αναφέρεται ο όρος “καλλιτέχνης” να γίνει “Δημιουργός” ή “Δημιουργικός Επαγγελματίας”.

  Επίσης στο Προοίμιο εισηγούμαστε να μπει και “ΕΠΕΙΔΗ η σημασία της συμβολής των δημιουργών στον πολιτιστικό, κοινωνικό, οικονομικό και πολιτικό εμπλουτισμό της Κύπρου είναι καθοριστική”.

  Είναι πολύ σημαντικό να γίνει άμεσα δια ζώσης διαβούλευση με όλους τους Συνδέσμους και ενδιαφερόμενους!!

  Η γενικότερη τοποθέτηση μας είναι ότι η παρούσα πρόταση δεν συμπεριλαμβάνει την εξασφάλιση των κοινωνικών προνοιών και σύνταξης όπως μελετήθηκαν και προωθήθηκαν γραπτώς από όλους τους συνδέσμους στο τμήμα των τέως Πολιτιστικών Υπηρεσιών τα τελευταία χρόνια.

  Το 2020 όλοι οι σύνδεσμοι είχαμε στείλει προτάσεις που ανέφεραν:
  – τη δημιουργία ξεχωριστών Νομοσχέδιων ανάλογα με τον κάθε κλάδο ώστε να συμπεριλαμβάνονται οι ιδιαιτερότητες του κάθε κλάδου.
  να μην υπάρχει διαχωρισμός μεταξύ καλλιτεχνών οι οποίοι βιοπορίζονται και με άλλους τρόπους και καλλιτεχνών οι οποίοι απασχολούνται αποκλειστικά στο δημιουργικό τους επάγγελμα.
  Να υπάρχει πρόνοια σύνταξης.
  Να καλύπτονται παρεμφερή επαγγέλματα όπως τεχνικοί

  Τα σχόλια και οι εισηγήσεις μας θα σταλούν με επίσημη επιστολή κα αναλυτικότερα, ηλεκτρονικά στο diavouleusi@culture.gov.cy και στο Υφ. Πολιτισμού.

 3. Μιας και δεν σχολίασε κανίς σε αυτή την πλατφόρμα, παρόλο που γίνονται πολλές συζητήσεις για το θέμα, αρχίζω εγώ: Το νομοσχέδιο να καλύψει τα εξής:
  (α) τον τρόπο προσδιορισμού του τρόπου που αναγνωρίζεται σαν καλλιτέχνης. Ίσως αν οι κύριες επαγγελματικές οργανώσεις απέστελλαν τους εσωτερικούς κανονισμούς τους για τον τρόπο με τον οποίο δέχονται εγγραφές νέων μελών τους, και έχοντας υπόψη αυτούς, οι αρχές να ετοιμάσουν τους δικούς τους.
  (β) Κοινωνικές ασφαλίσεις, και σύνταξη: Να οριστεί μια ελάχιστη σύνταξη για τους καλλιτέχνες έστω και αν δεν καταθέτουν κατά την επαγγελματική τους καριέρα. Φυσικά αν καταθέτουν τότε η σύνταξη τους να αναπροσαρμόζεται ανάλογα. Επίσης να υπάρχει τρόπος για εξαιρετικές περιπτώσεις καλλιτεχνών που θα θέλει το κράτος να τους τιμήσει με κάτι πέραν από τα πιο πάνω, για τις οποίες να υπάρχει σχετική επιτροπή για πρόταση και έγκριση.

  Πρόταση είναι όπως τα λεφτά που θα εξοικονομηθούν από την διακοπή των διπλών και τριπλών συντάξεων ψηλών αξιωματούχων της κυβέρνησης να διατεθούν προς το ταμείο κοινωνικών ασφαλίσεων των καλλιτεχνών που το έχουν ανάγκη για να μπορέσουν να συνεχίσουν το έργο τους.

Αφήστε μια απάντηση

Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο