09 – Έννομες συνέπειες εγγραφής στο Μητρώο Καλλιτεχνών.

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2024»

(1) Τηρουμένου του άρθρου 9 του περί Αναγνώρισης των Επαγγελματικών Προσόντων Νόμου, ως εκάστοτε τροποποιείται, διορθώνεται ή αντικαθίσταται, μόνο εγγεγραμμένος στο Μητρώο Καλλιτεχνών καλλιτέχνης δύναται να:

(α) λαμβάνει επιχορήγηση στο πλαίσιο των χρηματοδοτικών προγραμμάτων τα οποία εφαρμόζονται εκάστοτε από το Υφυπουργείο·

(β) συμμετέχει σε καλλιτεχνικούς διαγωνισμούς οι οποίοι προκηρύσσονται στη Δημοκρατία από οποιαδήποτε δημόσια αρχή:

Για τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου, ο όρος «δημόσια αρχή» περιλαμβάνει και τις Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου·

Για τους σκοπούς τους παρόντος εδαφίου, ό όρος «καλλιτεχνικός διαγωνισμός» περιλαμβάνει και τους διαγωνισμούς που προκηρύσσονται σύμφωνα με τον  περί του Ελάχιστου Υποχρεωτικού Ποσοστού Εμπλουτισμού των Δημόσιων Κτιρίων με ΄Εργα Τέχνης (Διαδικασίες και Υποχρεώσεις) Νόμο του 2009, ως αυτός εκάστοτε τροποποιείται, διορθώνεται ή αντικαθίσταται·

(γ) εκπροσωπεί τη Δημοκρατία σε διεθνείς διοργανώσεις στην Κύπρο και στο εξωτερικό:

Για τον σκοπό του παρόντος εδαφίου,  ο όρος «διεθνείς διοργανώσεις» περιλαμβάνει θεσμοθετημένου ή έκτακτου (ad hoc) χαρακτήρα εκδηλώσεις σε οποιοδήποτε πεδίο καλλιτεχνικής δραστηριότητας στις οποίες καλείται η Δημοκρατία να λάβει επίσημα μέρος·

(δ)  εργοδοτηθεί από την Δημοκρατία, σε θέση που αφορά το οικείο πεδίο καλλιτεχνικής του δραστηριότητας, στην οργάνωση, παραγωγή και παρουσίαση έργου παραστατικών τεχνών περιλαμβανομένων και προγραμμάτων για την τηλεόραση και το ραδιόφωνο, εξαιρουμένων παραστάσεων ερασιτεχνικού και μαθητικού θεάτρου.

Τέλος

Περιεχόμενα

01 - Συνοπτικός τίτλος
02 - Ερμηνεία.
03 -Πεδίο εφαρμογής
04 - Σκοπός του παρόντος Νόμου.
05 - Προϋποθέσεις εγγραφής στο Μητρώο Καλλιτεχνών.
06 - Αίτηση για εγγραφή στο Μητρώο Καλλιτεχνών.
07 - Ειδικοί εμπειρογνώμονες σε πεδίο καλλιτεχνικής δραστηριότητας.
08 - Έγκριση της αίτησης και εγγραφή στο Μητρώο Καλλιτεχνών
09 - Έννομες συνέπειες εγγραφής στο Μητρώο Καλλιτεχνών.
10 - Ανανέωση της εγγραφής.
11 - Υποχρεώσεις Καλλιτέχνη.
12 - Ανάκληση εγγραφής στο Μητρώο Καλλιτεχνών.
13 - Διαγραφή από το Μητρώο και διόρθωση
14 - Ιεραρχική Προσφυγή σχετικά με την εγγραφή στο Μητρώο Καλλιτεχνών.
15 - Ίδρυση συνδέσμου καλλιτεχνών.
16 - Σύνδεσμοι καλλιτεχνών
17 - Μητρώο Συνδέσμων Καλλιτεχνών.
18 - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ - Ερμηνεία
19 - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ - Αρμόδια Αρχή του παρόντος Μέρους.
20 - Καλλιτεχνική Χορηγία
21 - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ - Δικαίωμα διεκδίκησης καλλιτεχνικής χορηγίας
22 - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ - Εισόδημα
23 - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ - Παραχώρηση εξουσιοδότησης για λήψη πληροφοριών.
24 - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ - Υποχρέωση εξουσιοδοτημένου προσώπου για εχεμύθεια.
25 - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ - Αποξένωση ακίνητης ιδιοκτησίας και κινητής περιουσίας.
26 - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ - Αίτηση
27 - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ - Στοιχεία που υποστηρίζουν την αίτηση.
28 - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ - Εξέταση αιτήσεων και επίλυση ζητημάτων.
29 - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ - Καταβολή καλλιτεχνικής χορηγίας.
30 - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ - Επιστροφή καλλιτεχνικής χορηγίας που λήφθηκε χωρίς να τη δικαιούται το πρόσωπο.
31 - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ - Ιεραρχική προσφυγή
32 - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ - Απαλλαγή καταβολής φόρου εισοδήματος.
33 - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ - Αδικήματα και ποινές
34 - Κανονισμοί
35 - Τήρηση Μητρώων
36 - Έναρξη ισχύος.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 16

3 Σχόλια

 1. Άρθρο 9:
  (δ) Να γίνει αναδιατύπωση της παραγράφου ως εξής: εργοδοτηθεί από τη Δημοκρατία σε θέση που αφορά το οικείο πεδίο καλλιτεχνικής του δραστηριότητας στην οργάνωση παραγωγή και παρουσίαση έργου παραστατικών τεχνών περιλαμβανομένων και προγραμμάτων για την τηλεόραση το ραδιόφωνο και οποιοδήποτε άλλου οπτικοακουστικού μέσου εξαιρουμένων παραστάσεων ερασιτεχνικού και μαθητικού θεάτρου.

 2. 1(δ): Δεν αναφέρεται και πάλι άλλες μορφές επαγγελματιών εκτός από τους επαγγελματίες των Παραστατικών Τεχνών! Δηλαδή όσοι δεν εμπίπτουν στις Παραστατικές Τέχνες δεν εργοδοτούνται ήδη στην ΚΔ;

 3. 1(β): Καλλιτεχνικοί Διαγωνισμοί οι οποίοι προκηρύσσονται στη Δημοκρατία: Όπως έχουμε αναφέρει επανηλειμμένα η δομή των διαγωνισμών, που ήδη προκηρύσσονται από τη Δημοκρατία, τουλάχιστον σε ότι αφορά τη δημιουργία Οπτικού Υλικού, έχει πολλά θέματα. Οι όροι των διαγωνισμών θα πρέπει:
  – να σέβονται τόσο τον δημιουργό όσο και το δημιουργικό αποτέλεσμα και τον τρόπο με τον οποίο θα χρησιμοποιηθεί
  – να σέβονται τις υπηρεσίες και το επάγγελμα του δημιουργού
  – να σέβονται τα πνευματικά δικαιώματα του σχεδιαστή
  – το έπαθλο να είναι χρηματικό και να αντιστοιχεί στον όγκο των παραδοτέων υπηρεσιών
  – να παραθέτουν επαρκές χρονικό περιθώριο για παράδοση των παραδοτέων
  – να συμπεριλαμβάνουν στην κριτική επιτροπή τουλάχιστον ένα επαγγελματία γραφίστα ή εικονογράφο ή και τα δυο ανάλογα με το θέμα του διαγωνισμού

  Εδώ η θέση μας σχετικά με τη Δομή Διαγωνισμών: https://cagdi.org.cy/%cf%87%cf%81%ce%ae%cf%83%ce%b9%ce%bc%ce%b5%cf%82-%cf%80%ce%bb%ce%b7%cf%81%ce%bf%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%af%ce%b5%cf%82/%cf%80%cf%81%cf%8c%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%b7-%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%b9%ce%bf%cf%85%cf%81%ce%b3%ce%af%ce%b1%cf%82-%ce%b4%ce%bf%ce%bc%ce%ae%cf%82-%cf%8c%cf%81%cf%89%ce%bd-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%b3%cf%89/

Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο