20 – Καλλιτεχνική Χορηγία

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2024»

Δύναται να εγκρίνεται κατόπιν υποβολής αίτησης, καλλιτεχνική χορηγία που αποτελεί ποσό, το ύψος του οποίου ανέρχεται στο τριάντα τοις εκατό (30%) της εισφοράς που κατέβαλε ο καλλιτέχνης ως αυτοτελώς εργαζόμενος στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και στο Ταμείο Ασφάλισης Υγείας το προηγούμενο έτος εισφορών δυνάμει των διατάξεων του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου του 2010 και του περί Γενικού Συστήματος Υγείας Νόμου του 2001 αντίστοιχα, ως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται, διορθώνονται ή αντικαθίστανται.

Τέλος

Περιεχόμενα

01 - Συνοπτικός τίτλος
02 - Ερμηνεία.
03 -Πεδίο εφαρμογής
04 - Σκοπός του παρόντος Νόμου.
05 - Προϋποθέσεις εγγραφής στο Μητρώο Καλλιτεχνών.
06 - Αίτηση για εγγραφή στο Μητρώο Καλλιτεχνών.
07 - Ειδικοί εμπειρογνώμονες σε πεδίο καλλιτεχνικής δραστηριότητας.
08 - Έγκριση της αίτησης και εγγραφή στο Μητρώο Καλλιτεχνών
09 - Έννομες συνέπειες εγγραφής στο Μητρώο Καλλιτεχνών.
10 - Ανανέωση της εγγραφής.
11 - Υποχρεώσεις Καλλιτέχνη.
12 - Ανάκληση εγγραφής στο Μητρώο Καλλιτεχνών.
13 - Διαγραφή από το Μητρώο και διόρθωση
14 - Ιεραρχική Προσφυγή σχετικά με την εγγραφή στο Μητρώο Καλλιτεχνών.
15 - Ίδρυση συνδέσμου καλλιτεχνών.
16 - Σύνδεσμοι καλλιτεχνών
17 - Μητρώο Συνδέσμων Καλλιτεχνών.
18 - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ - Ερμηνεία
19 - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ - Αρμόδια Αρχή του παρόντος Μέρους.
20 - Καλλιτεχνική Χορηγία
21 - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ - Δικαίωμα διεκδίκησης καλλιτεχνικής χορηγίας
22 - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ - Εισόδημα
23 - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ - Παραχώρηση εξουσιοδότησης για λήψη πληροφοριών.
24 - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ - Υποχρέωση εξουσιοδοτημένου προσώπου για εχεμύθεια.
25 - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ - Αποξένωση ακίνητης ιδιοκτησίας και κινητής περιουσίας.
26 - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ - Αίτηση
27 - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ - Στοιχεία που υποστηρίζουν την αίτηση.
28 - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ - Εξέταση αιτήσεων και επίλυση ζητημάτων.
29 - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ - Καταβολή καλλιτεχνικής χορηγίας.
30 - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ - Επιστροφή καλλιτεχνικής χορηγίας που λήφθηκε χωρίς να τη δικαιούται το πρόσωπο.
31 - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ - Ιεραρχική προσφυγή
32 - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ - Απαλλαγή καταβολής φόρου εισοδήματος.
33 - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ - Αδικήματα και ποινές
34 - Κανονισμοί
35 - Τήρηση Μητρώων
36 - Έναρξη ισχύος.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 16

3 Σχόλια

 1. Συμπερίληψη στο ταμείο και των χρηστών του καλλιτεχνικού έργου, π.χ.
  εταιρείες που εισπράττουν πνευματικά δικαιώματα,
  φόρος καλλιτεχνών (10%),
  φόρος θεάματος

 2. Διαφωνούμε κάθετα ως προς τη φιλοσοφία της καλλιτεχνικής χορηγίας καθώς θεωρούμε πως πρέπει να είναι κοινωνικού χαρακτήρα και να ανταποκρίνεται στη συνολική εισφορά του καλλιτέχνη στη χώρα του και στον πολιτισμό κατά την περίοδο την οποία το άτομο δεν έχει εισόδημα από το επάγγελμά του.
  Διαφωνούμε: α) μη συμπερίληψη μισθωτού, β) στο ύψος του ποσοστού κάλυψης, (γ) τι δικαιώματα θα έχει ένας ηθοποιός από την Καλλιτεχνική Χορηγία ως μισθωτός;

 3. Από το άρθρο 19-33, δεν κατανοούμε το ρόλο της Καλλιτεχνικής Χορηγίας, τον τρόπο υπολογισμού της και πώς αυτή καλύπτει όλους τους κλάδους. Θα θέλαμε λοιπόν να γίνει μια δια ζώσης συνάντηση με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς αλλά και όλες τις δημιουργικές ομάδες / κλάδους ώστε να μπορέσει να ξεκαθαριστεί το θέμα της Χορηγίας και το Νομοσχέδιο γενικότερα.

Αφήστε μια απάντηση

Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο