15 – Ίδρυση συνδέσμου καλλιτεχνών.

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2024»

(1) Οποιοσδήποτε καλλιτέχνης έχει δικαίωμα ίδρυσης ή συμμετοχής σε σύνδεσμο καλλιτεχνών στο οικείο πεδίο καλλιτεχνικής δραστηριότητας του εφόσον ο σύνδεσμος καλλιτεχνών πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

(α) έχει εγγραφεί ως σωματείο ή ίδρυμα, βάσει των διατάξεων του περί Σωματείων και Ιδρυμάτων Νόμου, ως εκάστοτε τροποποιείται, διορθώνεται ή αντικαθίσταται ή ως εταιρεία, δυνάμει των διατάξεων του περί Εταιρειών Νόμου, ως εκάστοτε τροποποιείται, διορθώνεται ή αντικαθίσταται.

(β) ανεξαρτήτως των διατάξεων του  περί Σωματείων και Ιδρυμάτων και για Άλλα Συναφή Θέματα  Νόμου και του περί Εταιρειών Νόμου ως αυτοί τροποποιούνται, διορθώνονται ή αντικαθίστανται, πρέπει να είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα οργανωμένη ένωση είκοσι, τουλάχιστον, καλλιτεχνών συγκεκριμένου πεδίου καλλιτεχνικής δραστηριότητας με σκοπό να:

(i) προάγει την ανάπτυξη του οικείου πεδίου καλλιτεχνικής δραστηριότητας και συμβουλεύει κάθε αρμόδια δημόσια αρχή για τα κατάλληλα μέτρα που θα πρέπει να λαμβάνονται προς αυτή την κατεύθυνση, και

(ii) προασπίζεται τα δικαιώματα και υποχρεώσεις των μελών της και μεριμνά για τη συνεχή επιμόρφωση και επαγγελματική κατάρτισή τους, και

(iii) διασφαλίζει αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και απασχόλησης των μελών της, και

(iv) επιδιώκει με κάθε πρόσφορο τρόπο τη διάχυση του έργου των μελών της στο κοινωνικό σύνολο και συμβάλλει στην εμπέδωση του κύρους που αρμόζει στους καλλιτέχνες.

Τέλος

Περιεχόμενα

01 - Συνοπτικός τίτλος
02 - Ερμηνεία.
03 -Πεδίο εφαρμογής
04 - Σκοπός του παρόντος Νόμου.
05 - Προϋποθέσεις εγγραφής στο Μητρώο Καλλιτεχνών.
06 - Αίτηση για εγγραφή στο Μητρώο Καλλιτεχνών.
07 - Ειδικοί εμπειρογνώμονες σε πεδίο καλλιτεχνικής δραστηριότητας.
08 - Έγκριση της αίτησης και εγγραφή στο Μητρώο Καλλιτεχνών
09 - Έννομες συνέπειες εγγραφής στο Μητρώο Καλλιτεχνών.
10 - Ανανέωση της εγγραφής.
11 - Υποχρεώσεις Καλλιτέχνη.
12 - Ανάκληση εγγραφής στο Μητρώο Καλλιτεχνών.
13 - Διαγραφή από το Μητρώο και διόρθωση
14 - Ιεραρχική Προσφυγή σχετικά με την εγγραφή στο Μητρώο Καλλιτεχνών.
15 - Ίδρυση συνδέσμου καλλιτεχνών.
16 - Σύνδεσμοι καλλιτεχνών
17 - Μητρώο Συνδέσμων Καλλιτεχνών.
18 - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ - Ερμηνεία
19 - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ - Αρμόδια Αρχή του παρόντος Μέρους.
20 - Καλλιτεχνική Χορηγία
21 - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ - Δικαίωμα διεκδίκησης καλλιτεχνικής χορηγίας
22 - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ - Εισόδημα
23 - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ - Παραχώρηση εξουσιοδότησης για λήψη πληροφοριών.
24 - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ - Υποχρέωση εξουσιοδοτημένου προσώπου για εχεμύθεια.
25 - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ - Αποξένωση ακίνητης ιδιοκτησίας και κινητής περιουσίας.
26 - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ - Αίτηση
27 - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ - Στοιχεία που υποστηρίζουν την αίτηση.
28 - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ - Εξέταση αιτήσεων και επίλυση ζητημάτων.
29 - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ - Καταβολή καλλιτεχνικής χορηγίας.
30 - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ - Επιστροφή καλλιτεχνικής χορηγίας που λήφθηκε χωρίς να τη δικαιούται το πρόσωπο.
31 - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ - Ιεραρχική προσφυγή
32 - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ - Απαλλαγή καταβολής φόρου εισοδήματος.
33 - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ - Αδικήματα και ποινές
34 - Κανονισμοί
35 - Τήρηση Μητρώων
36 - Έναρξη ισχύος.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 16

2 Σχόλια

  1. Αρθρο15:
    1 (α) να αναδιατυπωθεί, έχει εγγραφεί ως Ένωση ή Ίδρυμα ή Συντεχνία βάση των διατάξεων περί Σωματίου και Ιδρυμάτων Νόμου και των διατάξεων περί Συντεχνιών Νόμου.
    (β) Να προστεθεί και ο περί Συντεχνιών Νόμος και να γίνει διόρθωση, από 20 σε 21 τουλάχιστον καλλιτεχνών συγκεκριμένου πεδίου.

  2. 15 (1)( i)-(iv): Η ΕΓΕΚ από τη μέρα ίδρυσης της έχει όλους τους πιο πάνω στόχους. Γι’αυτό και είναι σε διάλογο με τους Αρμόδιους Φορείς σε ότι αφορά τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των μελών της. Όπως ακριβώς συμβαίνει και με τον διάλογο που προσπαθεί να ανοίξει με το Υφυπουργείο Πολιτισμού χωρίς επιτυχία. Ευελπιστούμε ότι εφόσον εντάσσονται αυτοί οι όροι στη Νομοθεσία, αναγκαστικά θα πρέπει να υπάρχει διάλογος μεταξύ των Συνδέσμων και να τους λαμβάνουν υπόψην.

    Όπως αναφέρονται και στο καταστατικό μας οι στόχοι της ΕΓΕΚ: https://cagdi.org.cy/%ce%ad%ce%bd%cf%89%cf%83%ce%b7/%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b1%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8c/

Αφήστε μια απάντηση

Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο