Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη Θέσπιση Ευρωπαϊκής Εγγύησης για τα Παιδιά – «Πρώτη Διετής Έκθεση για την εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης»

Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας - Κεντρική Διοίκηση

Το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας σε συνέχεια διαβούλευσης με τα αρμόδια Υπουργεία/ Τμήματα/Υπηρεσίες, ανακοινώνει ότι έχει αναρτηθεί στην Πλατφόρμα e-consultation.gov.cy, για σκοπούς Δημόσιας Διαβούλευσης, η Πρώτη Διετής Έκθεση που ετοιμάστηκε στο πλαίσιο της Σύστασης για το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη Θέσπιση Ευρωπαϊκής Εγγύησης για τα Παιδιά και υπάρχει δυνατότητα υποβολής σχολίων επ’αυτού μέχρι τις 8/3/2024.

Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας,
23 Φεβρουαρίου 2024

Παιδεία
Πληθυσμός και Κοινωνία
Σχέδιο Δράσης

Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο