Νομοσχέδιο με τίτλο «Ο Περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024»

Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας - Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας

Σκοπός του παρόντος Νομοσχεδίου είναι η υλοποίηση μέρους του Πακέτου Μέτρων Αντιμετώπισης των Πληθωριστικών Πιέσεων, Στήριξης των Πληγέντων Εισοδημάτων, Στεγαστικής Πολιτικής και Επιτάχυνσης Πράσινης Μετάβασης τα οποία περιλαμβάνονταν στην Πρόταση προς το Υπουργικό Συμβούλιο με αρ.1163/2023 κατά τη συνεδρία ημερομηνίας 19.10.2023.

Ειδικότερα, σκοπός του παρόντος Νομοσχεδίου είναι η ένταξη φοιτητών πολύτεκνων οικογενειών στο Επίδομα Τέκνου (μέχρι τα 23 για κορίτσια και 24 έτη για αγόρια, εφόσον είναι φοιτητές αντί μέχρι τη λήξη της στρατιωτικής θητείας 21 ετών που ισχύει σήμερα για τα αρσενικά τέκνα). Στη νέα αυτή κατηγορία δικαιούχων θα καταβάλλεται το 50% του επιδόματος. Επιπλέον, μέσω του παρόντος Νομοσχεδίου σκοπείται η αύξηση 5% του επιδόματος τέκνου γενικότερα.

 

Άλλο
Δικαιοσύνη, Νομικό Σύστημα και Δημόσια Ασφάλεια
Πληθυσμός και Κοινωνία
Νομοσχέδιο
 • Ολοκληρωμένη
 • Αναρτήθηκε
  09 Φεβ 2024 @ 9:30
 • Ανοικτή σε σχόλια ως
  08 Μαρ 2024 @ 14:00
 • 3 σχόλια

3 Σχόλια

 1. Είμαστε υπερπολύτεκνη οικογένεια με 8 παιδιά εκ των οποίων οι 2 είναι φοιτητές και οι υπόλοιποι είναι ανήλικοι και δεν λαμβάνουμε ούτε επίδομα τέκνου ούτε φοιτητική χορηγία. Αν νομίζετε ότι υπερβάλλω έχω και τις απορριπτικές επιστολές τόσο για το επίδομα τέκνου όσο και για τη φοιτητική χορηγία.
  Είναι ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ μία οικογένεια λόγω του ότι είναι πολύτεκνη να βρίσκεται σε δυσμενή θέση. Έχουμε καταντήση ο ΠΕΡΙΓΕΛΟΣ γιατί είμαστε πολύτεκνοι και δυσκολευόμαστε οικονομικά ενώ άλλοι χωρίς παιδιά ή με 1 ή 2 παιδιά, με τις ίδιες σπουδές με εμάς και τις ίδιες εργασίες είναι «άνετοι» οικονομικά. Μία οικογένεια με 8 παιδιά είναι εξ ορισμού ευπαθής, ευάλωτη.
  Προτείνω για ΟΛΕΣ τις πολύτεκνες οικογένειες να μην υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια για επίδομα τέκνου και φοιτητική χορηγία.
  Στην τροποποίηση του παραρτήματος του βασικού νόμου να προστεθεί η εξής παράγραφος κάτω από τον Πίνακα Α:
  Νοείται ότι για οικογένειες με τέσσερα(4) ή περισσότερα τέκνα δεν ισχύει το όριο των €59.000 , όπως ορίζεται στην τελευταία στήλη του πίνακα Α, αλλά λαμβάνουν επίδομα τέκνου χωρίς εισοδηματικά ή άλλα κριτήρια.
  Νοείται ότι στην περίπτωση των εξαρτώμενων τέκνων ως αυτά καθορίζονται στην παράγραφο (ε) του εδαφίου 1 του άρθρου 2 η παροχή του επιδόματος τέκνου υπολογίζεται στο ήμισυ του επιδόματος τέκνου που αναφέρεται στον Πίνακα Α και δεν ισχύει το όριο των €59.000.

 2. Λόγω του ότι υπάρχουν φοιτητές οι οποιοί:
  α) βρίσκονται σε σχολές, όπως π.χ. ιατρικές σχολές, που είναι 6(εξαετή) η φοίτηση, ή
  β) δεν έχουν περάσει από την 1η φορά και έδωσαν 2η φόρά για να περάσουν, ή
  γ) για οποιοδήποτε λόγο καθυστέρησαν να τελειώσουν το σχολείο
  το εδάφιο που τροποποιεί το άρθρο 2 του βασικού νόμου θα μπορούσε να είναι ως εξής:

  (α) Με την προσθήκη της ακόλουθης παραγράφου (ε) αμέσως μετά την παράγραφο (δ) του ορισμού «εξαρτώμενα τέκνα»:
  «νόμιμα τέκνα, προγονούς, εκτός γάμου τέκνα και νόμιμα υιοθετημένα τέκνα, πολύτεκων οικογενειών, τα οποία είναι φοιτητές 1ου πτυχίου, προπτυχιακού επιπέδου και ηλικίας μέχρι εικοσι επτά ετών, και φοιτητές μέχρι εικοσι οκτώ ετών, στην περίπτωση αρσενικών τέκνων, εφόσον υπηρέτησαν θητεία δυνάμει των διατάξεων του περί Εθνικής Φρουράς Νόμου:
  Νοείται ότι αυτή η κατηγορία εξαρτώμενων τέκνων ισχύει αποκλειστικά για σκοπούς παροχής του επιδόματος τέκνου και δεν έχει ισχύ για σκοπούς παροχής του επιδόματος μονογονεϊκής οικογένειας.».
  Επίσης, νοείται ότι θεωρούνται εξαρτώμενα τέκνα μόνο για τα έτη της κανονικής διάρκειας σπουδών, ανάλογα με την σχολή τους.

 3. ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΑΚΑΣ

  Επίτιμος Πρόεδρος της
  Παγκύπριας Οργάνωσης Πολυτέκνων

  Λεωφ. Λάρνακοςαρ. 78, 1046 Λευκωσία
  Τηλ. 22-432219, 99-643212
  E-mail:fakas1980@gmail.com

  28 Φεβρουαρίου, 2024

  Έντιμο Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
  κ. Γιάννη Παναγιώτου
  Έντιμη Υφυπουργό Υπηρεσίας Επιδομάτων Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας,
  κ. Μαριλένα Ευαγγέλου

  Θέμα: Δημόσια διαβούλευση για την τροποποίηση του περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου Νόμου (Ν. 167(Ι)/2002)
  Στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης για τον πιο πάνω Νόμο θα ήθελα να υποβάλω τις θέσεις μου και τις εισηγήσεις μου, ως Επίτιμος Πρόεδρος της Παγκύπριας Οργάνωσης Πολύτεκνων, και οι όποιες αποσκοπούν στην έστω και μικρή στήριξη των πολύτεκνων οικογενειών και κατ’ επέκταση στην απάμβλυνση του δημογραφικού προβλήματος της μικρής μας χώρας.

  Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στις προεκλογικές του εξαγγελίες, όπως διατυπώνονται στο πρόγραμμα διακυβέρνησής του, αναφέρεται σε πλήρη άρση των εισοδηματικών κριτηρίων, και αφού ήδη έχει ολοκληρωθεί ο πρώτος χρόνος διακυβέρνησης του, χωρίς ουσιαστικά να ανακοινωθούν λεπτομέρειες για τον τρόπο και το χρόνο άρσης των κριτηρίων, τα οποία κριτήρια όπως είναι σήμερα διαμορφωμένα, δυστυχώς συντελούν στη μείωση των γεννήσεων, αφού, σε συνάρτηση με το συνεχώς αυξανόμενο κόστος ζωής αποτρέπουν τις οικογένειες με 1 ή 2 παιδιά σε περαιτέρω αύξηση των μελών τους. Προς επίρρωση του επιχειρήματος αυτού ας ληφθεί υπόψη ότι ο δείκτης γεννήσεων στην Κύπρο όπως γνωρίζετε είναι 1,2 παιδιά και αποτελεί τον χαμηλότερο δείκτη γεννήσεων στην Ε.Ε. Επίσης, οι πολύτεκνοι ηλικίας μέχρι 40 ετών έχουν πλέον μειωθεί δραματικά.

  Επιπρόσθετα παρακαλούμε να ληφθεί υπόψη ότι το κόστος ζωής από την επιβολή των εισοδηματικών κριτηρίων το 2012 μέχρι σήμερα αυξήθηκε. Αυτός ήταν άλλωστε και ο λόγος της αύξησης του ποσού του επιδόματος τέκνου του πιο πάνω Νόμου με την προσθήκη της παραγράφου 7: « Από την 1η Ιανουαρίου 2018, το ύψος του επιδόματος αναπροσαρμόζεται κάθε 1η Ιανουαρίου εκάστου επόμενου έτους, κατά το ποσοστό αύξησης του μέσου όρου της Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής κατά το τελευταίο έτος, σε σύγκριση με το μέσο όρο του δείκτη αυτού κατά το αμέσως προηγούμενο έτος.»
  Οι εισηγήσεις μου για τις οικογένειες με 4 και περισσότερα παιδιά είναι:

  1.Αύξηση του ποσού στα εισοδηματικά κριτήρια από €5.000 που ισχύεισήμερα σε €10.000 ανά πολύτεκνο τέκνο. Άρα η πρώτη παράγραφος στον Πίνακα Α να τροποποιηθεί και να συμπεριλαμβάνει το εξής : «Νοείται ότι για οικογένειες με τέσσερα (4) ή περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα, το ετήσιο επίδομα ανά εξαρτώμενο τέκνο που προβλέπεται στη στήλη (4) του Πίνακα Α εξακολουθεί να παραχωρείται εφόσον το ετήσιο ακαθάριστο οικογενειακό εισόδημα δεν υπερβαίνει τις πενήντα εννέα χιλιάδες ευρώ (€59.000) αυξανόμενο κατά δέκα χιλιάδες ευρώ (€10.000) για κάθε εξαρτώμενο τέκνο πέραν του δεύτερου»

  2.Επιπρόσθετη εισήγηση,«Το ύψος του οικογενειακού εισοδήματος που προβλέπεται στο Πίνακα Α, στις περιπτώσεις πολύτεκνων οικογενειών, να αυξάνεται κατά 15%».Η αύξηση 15% αντιστοιχεί στην αύξηση του κόστους ζωής από τότε που καθορίστηκαν τα κριτήρια μέχρι σήμερα. Ειδικότερα με αυτό τον τρόπο θα καταστούν δικαιούχοι, μεταξύ άλλων, και πολύτεκνοι που ήταν δικαιούχοι το 2012 και ακολούθως έπαυσαν να είναι λόγω της αύξησης του εισοδήματος τους. Η εν λόγω αύξηση παρόλο που είναι μικρή και θα δώσει μικρό κίνητρο για νέες γεννήσεις εντούτοις θα «αφυπνίσει» πολλούς και κατά την πλήρη άρση των κριτηρίων θα δοθεί μεγαλύτερη ώθηση στον ρυθμό των γεννήσεων.

  3.Η αναφορά στο τροποιητικό νομοσχέδιο «Νοείται ότι στην περίπτωση των εξαρτωμένων τέκνων ως αυτά καθορίζονται στην παράγραφο (ε) του εδαφίου 1 του άρθρου 2 η παροχή του επιδόματος τέκνου υπολογίζεται στο ήμισυ του επιδόματος τέκνου που αναφέρεται στον Πίνακα Α» η αναφορά για καταβολή του «ήμισυ» να τροποποιηθεί και να γίνεται καταβολή «ολόκληρου» του επιδόματος.

  Καταληκτικά, παράκληση μου είναι όπως λάβετε υπόψη τις πιο πάνω εισηγήσεις μου και να είστε βέβαιοι ότι θα επιφέρουν μόνο μικρό οικονομικό κόστος αφού οι πολύτεκνες οικογένειες είναι πλέον πολύ λίγες και αυτές που θα επωφεληθούν ακόμη λιγότερες. Θα πρέπει να αποδοθεί μεγάλη σημασία στη στήριξη και στη προστασία της πολύτεκνης οικογένειας από την πολιτεία καθότι έτσι διατηρείται ο κοινωνικός ιστός της ίδιας της κυπριακής κοινωνίας.

  Μετά τιμής

  Ιωάννης Φάκας

Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο