05 – Έναρξη Ισχύος

Νομοσχέδιο με τίτλο «Ο Περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024»

Οι διατάξεις του παρόντος Νόμου εφαρμόζονται από την 1η Ιανουαρίου 2024.

Τέλος


Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο