03 – Τροποποίηση του άρθρου 3 του βασικού νόμου

Νομοσχέδιο με τίτλο «Ο Περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024»
3.  Το άρθρο 3 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση της τελείας με άνω και κάτω τελεία στο τέλος της παραγράφου (στ) αυτού και την προσθήκη, αμέσως μετά, της ακόλουθης επιφύλαξης :
«Νοείται ότι για εξαρτώμενο τέκνο άνω των δεκαοκτώ ετών δεν απαιτείται να ζει κάτω απο την ίδια στέγη με την οικογένεια ως αυτή αναφέρεται στις παραγράφους (α) έως (στ) του παρόντος άρθρου».

 

Τέλος


Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο