4. ΔΕΙΚΤΕΣ, ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη Θέσπιση Ευρωπαϊκής Εγγύησης για τα Παιδιά – «Πρώτη Διετής Έκθεση για την εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης»

Στην ενότητα αυτή, με βάση το τελικό περίγραμμα που ετοιμάστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Κοινωνικής Προστασίας για την επιλογή δεικτών που αφορούν το ΕΣΔ Εγγύησης, ετοιμάστηκε σχετικό Παράρτημα (Παράρτημα ΙΙ) από τη Στατιστική Υπηρεσία που παρουσιάζει τους δείκτες που αφορούν τον ΕΣΔ. Οι κυριότητες εξελίξεις στους σημαντικότερους δείκτες παρουσιάζονται στη συνέχεια.

4.1. Παρακολούθηση του μεγέθους του πληθυσμού των «Παιδιών που έχουν ανάγκη»

Ο δείκτης «AROPE» που αφορά τον αριθμό και ποσοστό παιδιών που κινδυνεύουν από φτώχιας ή κοινωνικό αποκλεισμό.  Όπως περιγράφεται στην ετήσια Έκθεση του 2023 της Επιτροπής Κοινωνικής Προστασίας, ο Εθνικός στόχος του 2030 για τη μείωση της φτώχιας και του κοινωνικού αποκλεισμού των παιδιών στην Κύπρο έχει επιτευχθεί ήδη το 2022[1].

Συγκεκριμένα, στόχος ήταν να μειωθεί ο δείκτης «AROPE» για τα παιδιά (ο δείκτης κινδύνου φτώχιας ή κοινωνικού αποκλεισμού) από 35.000 παιδιά το έτος 2019 σε 32.000 παιδιά έως το 2030 (δηλαδή 3.000 λιγότερα παιδιά). Ο δείκτης AROPE το 2022 στην Κύπρο έδειξε ότι 31.000 παιδιά ή το 18,1% των παιδιών ηλικίας κάτω των 18 ετών βρίσκονταν σε κίνδυνο φτώχιας ή κοινωνικού αποκλεισμού, ενώ το 2019 υπήρχαν 35.000 παιδιά AROPE ή το 20,3%[2].  Ο δείκτης αυτός είναι διαθέσιμος ετησίως.

4.2. Παρακολούθηση της δωρεάν και αποτελεσματικής πρόσβασης στη Προσχολική Εκπαίδευση και Φροντίδα

Ο δείκτης «Ποσοστό παιδιών που παρακολουθούν τακτικά Προσχολική Εκπαίδευση και Φροντίδα (ΠΕΦ) ανά ηλικιακή ομάδα.  Για την ηλικιακή ομάδα κάτω των 3 ετών  το 2022 ήταν 24,4% (ΕΕ27=34,8%), ενώ το 2019 ήταν 29,3%. (Σύσταση του Συμβουλίου νέος στόχος=45,0%).

Ο ίδιος δείκτης για την ηλικιακή ομάδα από τα 3 έτη έως την ελάχιστη υποχρεωτική σχολική ηλικία το 2022 ήταν 82,6% (ΕΕ27=88,4%), ενώ το 2019 ήταν 91,0%. (Σύσταση του Συμβουλίου νέος στόχος=96,0%).

Οι δείκτες αυτοί είναι διαθέσιμοι ετησίως.

4.3. Παρακολούθηση της ελεύθερης και αποτελεσματικής πρόσβασης στην εκπαίδευση (και στις σχολικές δραστηριότητες)

Ο δείκτης «Ποσοστό παιδιών που έχουν ελεύθερη και αποτελεσματική πρόσβαση στην εκπαίδευση και στις σχολικές δραστηριότητες» με το ποσοστό των παιδιών (<16) «AROPE» και «εκτός – AROPE», ενώ το 2021 ανήλθε στο  28,9% των παιδιών «AROPE», ενώ αντίστοιχα, ποσοστό  5,1 % των παιδιών που δεν ήταν «AROPE» στερήθηκαν αυτές τις δραστηριότητες[3].

Αυτός ο δείκτης υπολογίζεται από τη Eurostat ειδικά για το Πλαίσιο Παρακολούθησης της Επιτροπής Κοινωνικής Προστασίας.  Αναμένουμε τα νέα δεδομένα για το 2024, όταν η ειδική ενότητα για τα παιδιά θα πραγματοποιηθεί στο EU statistics on income and living conditions (EU-SILC).

4.4. Παρακολούθηση της δωρεάν και αποτελεσματικής πρόσβασης σε τουλάχιστον ένα υγιεινό γεύμα ανά σχολική ημέρα (πρόσβαση σε υγιεινή διατροφή)

Ο δείκτης «δωρεάν και αποτελεσματικής πρόσβασης σε τουλάχιστον ένα υγιεινό γεύμα ανά σχολική ημέρα» (αποτελεσματικής πρόσβασης σε υγιεινή διατροφή) με ποσοστό για παιδιά (<16) «AROPE» και «εκτός – AROPE» που υποφέρουν από την αναγκαστική έλλειψη πρόσβασης σε ένα γεύμα την ημέρα με κρέας, κοτόπουλο ή ψάρι (ή ισοδύναμο για χορτοφάγους) ανήλθε το 2021, στο 0,59% των παιδιών «AROPE», ενώ ποσοστό (0,0%) από τα παιδιά «εκτός – AROPE» δεν στερήθηκαν αυτά τα γεύματα[4].  Αυτός ο δείκτης υπολογίζεται από τη Eurostat ειδικά για το Πλαίσιο Παρακολούθησης της Επιτροπής Κοινωνικής Προστασίας.  Αναμένουμε τα νέα δεδομένα για το 2024, όταν η ειδική ενότητα για τα παιδιά θα πραγματοποιηθεί στο EU-SILC.

4.5. Παρακολούθηση της δωρεάν και αποτελεσματικής πρόσβασης σε φρέσκα φρούτα και λαχανικά τουλάχιστον μία φορά την ημέρα (πρόσβαση σε υγιεινή διατροφή)

Επιπλέον, ο δείκτης «Ποσοστό παιδιών (<16) «AROPE» και «εκτός – AROPE» που υποφέρουν από την αναγκαστική έλλειψη πρόσβασης σε φρέσκα φρούτα και λαχανικά τουλάχιστον μία φορά την ημέρα ανήλθε το 2021 στο 1,1% των παιδιών «AROPE» που υπέφεραν από την αναγκαστική έλλειψη πρόσβασης σε φρέσκα φρούτα και λαχανικά τουλάχιστον μία φορά την ημέρα, ενώ ποσοστό (0,0%) από τα παιδιά «εκτός – AROPE» δεν στερήθηκαν αυτά τα είδη[5] κατά το 2021.  Αυτός ο δείκτης υπολογίζεται από τη Eurostat ειδικά για το Πλαίσιο Παρακολούθησης της Επιτροπής Κοινωνικής Προστασίας. Αναμένουμε τα νέα δεδομένα για το 2024, όταν η ειδική ενότητα για τα παιδιά θα πραγματοποιηθεί στο EU-SILC.

4.6. Παρακολούθηση της δωρεάν και αποτελεσματικής πρόσβασης σε υγειονομική περίθαλψη

Ο δείκτης για το ποσοστό νοικοκυριών με εξαρτώμενα παιδιά «AROPE» και «εκτός – AROPE» με ανεκπλήρωτες ανάγκες για ιατρική εξέταση ή θεραπεία ανήλθε το 2021 στο 1,8% των παιδιών AROPE, ενώ ποσοστό 1,4% των «Εκτός  – AROPE» είχαν αυτές τις ανεκπλήρωτες ανάγκες αντίστοιχα για το 2021[6].

Αυτός ο δείκτης υπολογίζεται από τη Eurostat ειδικά για το Πλαίσιο Παρακολούθησης Επιτροπής Κοινωνικής Προστασίας. Αναμένουμε τα νέα δεδομένα για το 2024, όταν η ειδική ενότητα για τα παιδιά θα πραγματοποιηθεί στο EU-SILC.

4.7. Παρακολούθηση της αποτελεσματικής πρόσβασης σε επαρκή στέγαση 

Ο δείκτης για το ποσοστό παιδιών «AROPE» και «εκτός – AROPE» που ζουν σε νοικοκυριό που αντιμετωπίζει υπερβολικό κόστος στέγασης ανήλθε το 2022 στο 8,14% των παιδιών «AROPE», ενώ αντίστοιχα ποσοστό 0,4% των παιδιών «εκτός – AROPE» αντιμετώπιζαν αυτήν την επιβάρυνση[7].  Αυτός είναι ένας δείκτης που υπολογίζεται από τη Eurostat ειδικά για το Πλαίσιο Παρακολούθησης Επιτροπής Κοινωνικής Προστασίας και είναι διαθέσιμος κάθε χρόνο από δεδομένα EU-SILC.

[1] Δεδομένα που λήφθηκαν από την Έκθεση Κοινωνικής Προστασίας, 2023

[2] Για σύγκριση: το 2022, τα παιδιά AROPE στην ΕΕ27= 24,7%.

[3] Για σύγκριση: το 2021, EU27 AROPE=  24,1%, Not-AROPE= 3,9%

[4] Για σύγκριση: το 2021, EU27 AROPE= 10,05%, Not-AROPE=1,00%

[5] Για σύγκριση: το 2021, EU27 AROPE= 7,6%, Not-AROPE=0,7%

[6] Για σύγκριση: το 2021, EU27 AROPE= 5,74%, Not-AROPE=3,0%

[7] Για σύγκριση: το 2022, EU27 AROPE παιδιά= 21,68%, Not-AROPE παιδιά=2,42%

Τέλος


Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο