3.3. Υγιεινό γεύμα κάθε σχολική μέρα

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη Θέσπιση Ευρωπαϊκής Εγγύησης για τα Παιδιά – «Πρώτη Διετής Έκθεση για την εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης»

Η Κυπριακή Δημοκρατία υπέγραψε την Διακήρυξη Καταπολέμηση της παιδικής φτώχιας μη αφήνοντας κανένα παιδί πίσω, αναγνωρίζοντας τη μείωση των επιπτώσεων της φτώχιας στην παιδική ανάπτυξη μέσω της εγγύησης για το παιδί και της αποτελεσματικής πρόσβασης σε έξι βασικές υπηρεσίες: δωρεάν υψηλής ποιότητας προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα, δωρεάν εκπαίδευση και εκτός σχολείου δραστηριότητες, τουλάχιστον ένα δωρεάν υγιεινό γεύμα ανά σχολική ημέρα, δωρεάν υγειονομική περίθαλψη, επαρκή στέγαση και υγιεινή διατροφή και προσιτές κοινωνικές υπηρεσίες στην κοινότητα για προστασία των παιδιών που κινδυνεύουν από φτώχια και κοινωνικό αποκλεισμό.

Η Κυπριακή Δημοκρατία προωθεί συνεχείς δράσεις για εξασφάλιση ενός τουλάχιστον δωρεάν υγιεινού γεύματος ανά σχολική ημέρα, καθώς και δωρεάν πρόσβαση σε φρέσκα φρούτα και λαχανικά, μέσω συγκεκριμένων μέτρων που λαμβάνει μέσω των σχολικών μονάδων, οι οποίες καταγράφονται στη συνέχεια με στόχο κάθε παιδί να διασφαλίζει ένα γεύμα την ημέρα.

Το 2021, μόνο το 0,6% των παιδιών κάτω των 16 ετών που  βρίσκονταν σε «Κίνδυνο Φτώχειας ή Κοινωνικού Αποκλεισμού» βίωναν στέρηση λόγω οικονομικών δυσκολιών του νοικοκυριού τους,  στο να έχουν ένα γεύμα την ημέρα με κρέας, κοτόπουλο, ψάρι ή ισοδύναμο χορτοφαγικό γεύμα.

3.3.1.   Επίδομα για γεύματα στα Προαιρετικά Ολοήμερα Σχολεία

Οι οικογένειες στην Κύπρο που λαμβάνουν Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα ή παιδιά χαμηλής κοινωνικοοικονομικής κατάστασης λαμβάνουν επίδομα για τα γεύματα που τους παρέχονται από τους Συνδέσμους Γονέων στα προαιρετικά ολοήμερα δημοτικά σχολεία.  Στα Προαιρετικά Ολοήμερα δημοτικά σχολεία για τη σχολική χρονιά 2023-2024 παραχωρήθηκε επίδομα ύψους €321 για τη σίτιση 1232 μαθητών/ριών  (ποσοστό 14% περίπου) από το σύνολο των 9155 μαθητών/ριών που συμμετέχουν στα ολοήμερα σχολεία, σε σχέση με 1125 από το σύνολο των 8237 μαθητών/ριών την προηγούμενη σχολική χρονιά (2022-2023).

3.3.2.    Έργο «Σίτιση μαθητών που έχουν ανάγκη»

Το Έργο στοχεύει στην παροχή δωρεάν πρωινού σε παιδιά, τα οποία φοιτούνσε δημόσια σχολεία (σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης), και τα οποία χρήζουν βοήθειας. Σκοπός της παραχώρησης του κοινωνικού αυτού ωφελήματος είναι η διασφάλιση του βασικού αγαθού του προγεύματος σε εκείνα τα παιδιά των οποίων η οικογένεια δεν έχει τη δυνατότητα να τους το προσφέρει και η εξασφάλιση επαρκών προτύπων διατροφής για τους/τις εν λόγω μαθητές/μαθήτριες. Στους δικαιούχους μαθητές/μαθήτριες προσφέρεται καθημερινά δωρεάν πρωινό από το σχολικό κυλικείο. Τα προσφερόμενα είδη πρωινού επιλέγονται από τον εγκεκριμένο τιμοκατάλογο για τα σχολικά κυλικεία, ο οποίος καθορίζται από την Κεντρική Επιτροπή Ελέγχου Σχολικών Κυλικείων (ΚΕΕΣΚ), σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία (ΘΑλΕΙΑ, ΕΚΤ+, εθνικά κονδύλια) .  Το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας αναμένεται να συνεχίσει τη δωρεάν παροχή προγεύματος και μετά το 2027.

Οι μαθητές/μαθήτριες επιλέγονται στη βάση έξι οικονομικών κριτηρίων (οικογένειες που λαμβάνουν Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα ή Δημόσιο Βοήθημα, άνεργοι γονείς, ορφανά παιδιά, μονογονεϊκές ή πολύτεκνες οικογένειες με ανεπαρκές εισόδημα και ιδιαίτερα ανεπαρκές εισόδημα των γονέων/κηδεμόνων για άλλους λόγους), μετά από αξιολόγησή τους από συμβουλευτική επιτροπή.

Τέλος


Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο