5. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη Θέσπιση Ευρωπαϊκής Εγγύησης για τα Παιδιά – «Πρώτη Διετής Έκθεση για την εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης»

Οι υφιστάμενες δράσεις που ήδη υλοποιούνται και οι νέες δράσεις που προγραμματίζονται να υλοποιηθούν στον ορίζοντα μέχρι το 2030 αφορούν τόσο εθνικά κονδύλια, όσο και ευρωπαϊκή χρηματοδότηση από την ΕΕ. Επιπλέον, σημειώνεται ότι υπάρχουν και δράσεις οι οποίες περιλαμβάνονται στις κύριες εργασίες Τμημάτων και Υπουργείων/Υφυπουργείων οι οποίες είναι οριζόντιες και περιλαμβάνονται στα εθνικά κονδύλια και κρατικές χορηγίες των Τμημάτων.

Συγκεκριμένα, σειρά δράσεων καλύπτονται στο Πλαίσιο του Προγράμματος Πολιτικής Συνοχής «ΘΑλΕΙΑ 2021-2027» και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου+ (ΕΚΤ+), από το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, Erasmus + KA3, Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης – ΤΑΜΕ και Χρηματοδοτικοί Μηχανισμοί ΕΟΧ και Νορβηγίας (ΕΟΧ)-(2014-2021).

5.1.       Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας – Υπηρεσία Ενέργειας: €4.000.000,00

Κονδύλι ύψους €3.000.000 ετησίως: για εφαρμογή ειδικής διατίμησης για ευάλωτους πελάτες ηλεκτρικής ενέργειας, τα οποία καλύπτονται αναλογικά από όλους τους καταναλωτές ηλεκτρισμού.

Κονδύλι ύψους €3.000.000 ετησίως: για εγκατάσταση οικιακού φωτοβολταϊκού συστήματος «net metering» το οποίο χρηματοδοτείται από το Τέλος Κατανάλωσης στους τελικούς λογαριασμούς ηλεκτρισμού.

Κονδύλι ύψους €1.000.000 ετησίως: για ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών – Σχέδιο Εξοικονομώ -Αναβαθμίζω στις Κατοικίες το οποίο το οποίο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

5.2. Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας – Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας: €165.000,00 ετησίως

Κονδύλι ύψους €16.500.000 ετησίως: για το Σχέδιο Επιδότησης Διδάκτρων και Σίτισης Παιδιών ηλικίας μέχρι των 4ετών για ενίσχυση των οικογενειών με μικρά παιδιά, μέσω της επιδότησης υπηρεσιών φροντίδας εξαρτώμενων παιδιών ηλικίας μέχρι 4ων ετών μέσω της απευθείας καταβολής στους βρεφονηπιακούς σταθμούς μέρους του μηνιαίου κόστους για τη φοίτηση των παιδιών τους (εθνικά κονδύλια 40% και συγχρηματοδότηση από το ΕΚΤ 60% του Προγράμματος Πολιτικής Συνοχής «ΘΑλΕΙΑ 2021-2027»).

Κονδύλι ύψους €42.000.000 περίπου ετησίως: για μηνιαία παροχή ΕΕΕ για δικαιούχους κάτω των 18 ετών και δικαιούχους κάτω των 18 ετών με αναπηρία, επίδομα παροχής στέγασης, καθώς και ανάγκες φροντίδας για ανήλικα ή/και παιδιά με αναπηρία (εθνικά κονδύλια).

Κονδύλι ύψους €118.000.000 περίπου ετησίως: για μηνιαία ή/και ετήσια παροχή επιδόματος τέκνου και μηνιαίου επιδόματος μονογονεϊκής οικογένειας (εθνικά κονδύλια).

5.3. Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας – Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας : €823.145.000

Κονδύλι ύψους €745.000 περίπου ετησίως: για κάλυψη έκτακτων αναγκών για οικογένειες με ανήλικα παιδιά με βάση τις διατάξεις του άρθρου 11 της νομοθεσίας για παροχή ΕΕΕ.

Κονδύλι ύψους €1.700.000 περίπου ετησίως: για λειτουργία Ιδιωτικής Παιδικής Στέγης για ασυνόδευτους ανήλικους (εθνικά κονδύλια €700.000 και συγχρηματοδότηση από το ΕΚΤ €1.000.000,00).

Κονδύλι ύψους €7.500.000 περίπου ετησίως: για φροντίδα και προστασία ανήλικων παιδιών (συμπεριλαμβανομένου και ασυνόδευτων ανήλικων) σε αναδοχή, σε Κρατικά ιδρύματα παιδικής προστασίας και ημιανεξάρτητη φροντίδα (εθνικά κονδύλια).

Κονδύλι ύψους €480.000 περίπου ετησίως: για τη λειτουργία του προγράμματος «Σπίτι της Γυναίκας» για ελεύθερη πρόσβαση όλων των γυναικών (και των ανήλικων παιδιών τους) θύματα βίας, χωρίς καμία διάκριση (εθνικά κονδύλια).

Κονδύλι ύψους €465.000 περίπου ετησίως: για τη λειτουργία του προγράμματος «Σπίτι του Παιδιού» για την παροχή όλου του φάσματος των αναγκαίων υπηρεσιών, κάτω από την ίδια στέγη, επιδιώκοντας την δικαιοσύνη με φιλικό προς το παιδί τρόπο, κατά τη διαχείριση περιπτώσεων σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης παιδιών, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού, την ασφάλεια, την προστασία και την ευημερία του μέσω πολυθεματικής προσέγγισης (εθνικά κονδύλια).

Κονδύλι ύψους €17.400.000: για τη δημιουργία Πολυδύναμων Κέντρων για τα παιδιά και Κέντρα Φροντίδας Παιδιών και δομών κατ΄οίκων για παιδιά, έφηβους με διαταραχές συμπεριφοράς και κοινωνικής ανάπτυξης για τα παιδιά (Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας).

Κονδύλι ύψους €48.000.000: για το Έργο «Αναδιάρθρωσης των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας» το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Πολιτικής Συνοχής «ΘΑλΕΙΑ 2021-2027» με τη συγχρηματοδότηση της ΕΕ.  Το Έργο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων το πρόγραμμα «Κοινωνικός Λειτουργός της Γειτονιάς», διεξαγωγή μελέτης «Μεταρρύθμιση συστήματος παιδικής προστασίας στην Κύπρο, ανάγκη για δομές και προγράμματα», πρόσληψη επαγγελματικών για την ενίσχυση της διεπιστημονικής προσέγγισης στην παροχή υπηρεσιών και την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών (Συνοδών) σε παιδιά υπό τη φροντίδα της ΔΥΚΕ των ΥΚΕ και σε παιδιά οικογενειών υψηλού κινδύνου, καθώς και σε άτομα με αναπηρία που διαμένουν σε Κρατικά Ιδρύματα των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας.

Κονδύλι ύψους €2.600.000: για το Έργο «Προίκα του μωρού» για παροχή δωρεάν καθορισμένων βασικών καταναλωτικών αγαθών (εξοπλισμό, λευκά είδη, βρεφικές πάνες και είδη προσωπικής υγιεινής και φροντίδας για μωρά), καθώς και των Συνοδευτικών Μέτρων, για τη μείωση της υλικής στέρησης και τον περιορισμό του κινδύνου του κοινωνικού αποκλεισμού των επωφελούμενων οικογενειών και παιδιών.  Δικαιούχοι είναι οι οικογένειες με παιδί / παιδιά μέχρι 2 ετών και οι οποίοι είναι δικαιούχοι Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος ή Λήπτες Δημόσιου Βοηθήματος, ή οικογένειες που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υλικής στέρησης.  Το Έργο εντάχθηκε στην νέα προγραμματική περίοδο ΘΑλΕΙΑ 2021-2027.  Για το 2024 το κονδύλι ανέρχεται στα €3.000.000.

5.4. Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας – Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες: €60.500.000 ετησίως[1]

Κονδύλι ύψους €5.000.000: για τη δημιουργία νέου κέντρου οικογενειακής παρέμβασης και στήριξης για τον Αυτισμό (Συγχρηματοδοτούμενο Έργο – ΕΚΤ).

Κονδύλι ύψους €10,500.000: για την περαιτέρω επέκταση του Συστήματος Αξιολόγησης Αναπηρίας (Συγχρηματοδοτούμενο Έργο – ΕΚΤ).

Κονδύλι ύψους €45.000.000: για την παροχή κοινωνικών παροχών και επιδόματα για Άτομα με Αναπηρίες (συμπεριλαμβανομένων και παιδιών με Αναπηρίες) (εθνικά κονδύλια).

5.5. Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας:

Εθνικό Κονδύλι για επιτροπή πρόνοιας, επιδόματα για γεύματα,  επέκταση της δωρεάν και υποχρεωτικής προδημοτικής εκπαίδευσης ως την ηλικία των 6 ετών, καταβολή χαμηλών διδάκτρων ή εξαίρεση καταβολής διδάκτρων σε δημόσια νηπιαγωγεία.

Κονδύλι για Πρόγραμμα Δράσεις Σχολής και Κοινωνικής Ένταξης+  Συγχρηματοδοτούμενο Έργο – ΕΚΤ 60% και εθνικά κονδύλια).

Κονδύλι για την αντιμετώπιση της μαθησιακής απαξίωσης και της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου (Συγχρηματοδοτούμενο Έργο – Μέσο Τεχνικής Υποστήριξης).

Κονδύλι για παροχή ολοκληρωμένης εργαλειοθήκης (Χρηματοδότηση της ΕΕ – Erasmus + KA3).

Κονδύλι για το Έργο «Σίτιση μαθητών/ριών που έχουν ανάγκη» (Συγχρηματοδοτούμενο Έργο – ΕΚΤ, εθνικά κονδύλια και τοπικοί χορηγοί).

Εθνικό Κονδύλι για την ειδική εκπαίδευση που αφορά στον εξοπλισμό νέων ειδικών μονάδων και αιθουσών ειδικής εκπαίδευσης, στη δημιουργία υποδομής, στην αγορά εκπαιδευτικού υλικού/εξοπλισμού, στην παροχή εξειδικευμένου εξοπλισμού σε μαθητές/μαθήτριες δημόσιων νηπιαγωγείων, δημοτικών και ειδικών σχολείων.

Εθνικό Κονδύλι για την ειδική εκπαίδευση που αφορά στην εργοδότηση σχολικών βοηθών/συνοδών για παιδιά με ειδικές ανάγκες Δημοτικής Εκπαίδευσης, μεταφορά παιδιών στα ειδικά σχολεία, μεταφορά παιδιών Δημοτικής Εκπαίδευσης που για διάφορους λόγους δεν είναι δυνατή η φοίτησή τους σε σχολείο της περιοχής στην οποία διαμένουν, οικονομική ενίσχυση των Συνδέσμων Γονέων Ειδικών Σχολείων.

5.6. Υπουργείο Εσωτερικών: €32.514.285

Κονδύλι ύψους €17.514.285,69: Στο πλαίσιο της νέας Προγραμματικής 2021-2027, υπάρχουν τρία έργα υπό σχεδιασμό σχετικά με τα ασυνόδευτα παιδιά. Επίσης στο πλαίσιο της Προγραμματικής 2014-2020 ένα ακόμη συνεχιζόμενο έργο το οποίο ολοκληρώθηκε το 2022:

  1. Λειτουργία Ανοικτού Κέντρου Υποδοχής για Ασυνόδευτους Ανήλικους Υπηκόους Τρίτων Χωρών. Χρονοδιάγραμμα 11.2017-09.2022. Προϋπολογισμός €1.214.285, 69 ΠΠ 2014-2020.
  2. Στο πλαίσιο της νέα ΠΠ 2021-2027 προκηρύχθηκε πρόσκληση υποβολής προτάσεων για Κέντρο Ασυνόδευτων Παιδιών με προϋπολογισμό 1,3 εκ. (για τρίτα έτη ξεκινώντας από Μάρτιο 2024)[2]
  3. Στο πλαίσιο της νέα ΠΠ 2021-2027 εγκρίθηκε ειδική δράση με προϋπολογισμό περίπου 15 εκ. (90% κοινοτική χρηματοδότηση) . Μέρος του προϋπολογισμού θα δοθεί για δημιουργία ημιανεξάρτητων δομών για ασυνόδευτους ανήλικους. Δεν ξέρουμε ακόμη εάν θα υλοποιηθεί το έργο και το υπόλοιπο για στελέχωση των ΥΚΕ με κηδεμόνες για ανήλικους.

Κονδύλι ύψους €15.000.000: για έργο ένταξης από Τοπικές Αρχές /ΜΚΟ με ομάδα στόχου τους Υπηκόους Τρίτης Χώρας (συμπεριλαμβανομένων και των ανήλικων παιδιών τους (Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης – ΤΑΜΕ):

5.7. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος-Τμήμα Γεωργίας: €870.000

Κονδύλι ύψους €870.000: για παραχώρηση δωρεάν φρούτων, λαχανικών και γάλακτος σε μαθητές/μαθήτριες δημόσιων/ιδιωτικών δημοτικών σχολείων και δημόσιων/κοινοτικών νηπιαγωγείων σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας, τον Κυπριακό Οργανισμών Αγροτικών Πληρωμών (ΚΟΑΠ) και τον Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας (Χρηματοδότηση από την ΕΕ και εθνικά κονδύλια).

5.8. Υπουργείο Υγείας: €48.510.000

Κονδύλι ύψους €33.142,97: για υπηρεσίες Δημόσιας και Περιβαλλοντικής Υγείας του Υπουργείου Υγείας (εθνικά κονδύλια).

Κονδύλι ύψους € 486.769: για οδοντιατρική φροντίδα μέσω των Οδοντιατρικών Υπηρεσιών για παιδιά κάτω των 18 ετών και προληπτική οδοντιατρική φροντίδα για παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών (εθνικά κονδύλια).

Κονδύλι ύψους €680.000: για υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων σε συνεργασία με τον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγεία (ΟΚΥΠΥ) του Υπουργείου Υγείας (Χρηματοδότηση από τον ΕΟΧ Νορβηγίας 2014-2021-εθνικά κονδύλια).

Κονδύλι ύψους €7.246.188: για υπηρεσίες των Επισκεπτών Υγείας και Σχολιατρικών Υπηρεσιών (εθνικά κονδύλια).

Κονδύλι ύψους €454.722: για υπηρεσίες Σχολιοδοντιατρικής Υπηρεσίας (εθνικά κονδύλια).

Κονδύλι ύψους €503.980: για νεογνικά ανιχνευτικά προγράμματα (εθνικά κονδύλια).

Κονδύλι ύψους €40.005,000: για ανέγερση Κέντρου Ψυχικής Υγείας – Αναβάθμιση προσφερόμενων υπηρεσιών σε συνεργασία με τον ΟΚΥΠΥ (εθνικά κονδύλια).

[1] Το ποσό αφορά τον ευρύτερο πληθυσμό για Άτομα με αναπηρίες, περιλαμβανομένων και των παιδιών με αναπηρία.

[2] Στο παρόν εκκρεμεί η διαδικασία υλοποίησης των έργων

Τέλος


Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο