22 – Τροποποίηση του άρθρου 58 του βασικού νόμου

Προσχέδιο νομοσχεδίου με τίτλο «ο περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024»

Με την τροποποίηση του άρθρου 58 του βασικού Νόμου με την προσθήκη νέου εδαφίου (4) ως ακολούθως:

«(4) Η Επιτροπή ενημερώνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 38(7) του Κανονισμού (ΕΕ) 2022/1925 για τη διεξαγωγή έρευνας σε περίπτωση πιθανής μη συμμόρφωσης με τα άρθρα 5, 6 και 7 του Κανονισμού (ΕΕ) 2022/1925 καθώς επίσης και για την έναρξη διαδικασιών και λήψη αποφάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου εναντίον πυλωρών, ως αυτοί έχουν οριστεί σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2022/1925.»

Τέλος

Περιεχόμενα

01 - Προοίμιο
02 - Συνοπτικός τίτλος 13(Ι) του 2022, 169(Ι) του 2022
03 - Τροποποίηση του άρθρου 2 του Νόμου
04 - Τροποποίηση του άρθρου 15 του Νόμου
05 - Τροποποίηση του άρθρου 17 του βασικού νόμου
06 - Τροποποίηση του άρθρου 18 του βασικού νόμου
07 - Τροποποίηση του άρθρου 21 του βασικού νόμου
08 - Τροποποίηση του άρθρου 23 του βασικού νόμου
09 - Τροποποίηση του άρθρου 25 του βασικού νόμου
10 - Τροποποίηση του άρθρου 26 του βασικού νόμου
11 - Τροποποίηση του άρθρου 28 του βασικού νόμου
12 - Τροποποίηση του άρθρου 36 του βασικού νόμου
13 - Τροποποίηση του άρθρου 37 του βασικού νόμου
14 - Τροποποίηση του άρθρου 38 του βασικού νόμου
15 - Τροποποίηση του άρθρου 39 του βασικού νόμου
16 - Τροποποίηση του άρθρου 40 του βασικού νόμου
17 - Τροποποίηση του άρθρου 41 του βασικού Νόμου
18 - Τροποποίηση του άρθρου 42 του βασικού Νόμου
19 - Τροποποίηση του άρθρου 46 του βασικού Νόμου
20 - Τροποποίηση του άρθρου 47 του βασικού νόμου
21 - Τροποποίηση του άρθρου 49 του βασικού νόμου
22 - Τροποποίηση του άρθρου 58 του βασικού νόμου

Αφήστε μια απάντηση

Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο