12 – Τροποποίηση του άρθρου 36 του βασικού νόμου

Προσχέδιο νομοσχεδίου με τίτλο «ο περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024»

Το άρθρο 36 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α)  Με την προσθήκη στο εδάφιο (2) αμέσως μετά από την φράση «του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2003» (2η και 3η γραμμή) της φράσης «και/ή του Κανονισμού (ΕΕ) 2022/1925»·

(β) με την αντικατάσταση στη δεύτερη παράγραφο της παραγράφου (β) του εδαφίου (3) της λέξης «δύναται» με τη λέξη «δύνανται» (πρώτη γραμμή).

(γ) με την προσθήκη στο εδάφιο (7) αμέσως μετά από την φράση «δικαίου του ανταγωνισμού» (5η γραμμή) της φράσης «και / ή του Κανονισμού (ΕΕ) 2022/1925»·

(δ) με την προσθήκη στο εδάφιο (8) αμέσως μετά από την φράση «του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2003» (3η γραμμή) της φράσης «και/ή του Κανονισμού (ΕΕ) αρ. 2022/1925».

Τέλος

Περιεχόμενα

01 - Προοίμιο
02 - Συνοπτικός τίτλος 13(Ι) του 2022, 169(Ι) του 2022
03 - Τροποποίηση του άρθρου 2 του Νόμου
04 - Τροποποίηση του άρθρου 15 του Νόμου
05 - Τροποποίηση του άρθρου 17 του βασικού νόμου
06 - Τροποποίηση του άρθρου 18 του βασικού νόμου
07 - Τροποποίηση του άρθρου 21 του βασικού νόμου
08 - Τροποποίηση του άρθρου 23 του βασικού νόμου
09 - Τροποποίηση του άρθρου 25 του βασικού νόμου
10 - Τροποποίηση του άρθρου 26 του βασικού νόμου
11 - Τροποποίηση του άρθρου 28 του βασικού νόμου
12 - Τροποποίηση του άρθρου 36 του βασικού νόμου
13 - Τροποποίηση του άρθρου 37 του βασικού νόμου
14 - Τροποποίηση του άρθρου 38 του βασικού νόμου
15 - Τροποποίηση του άρθρου 39 του βασικού νόμου
16 - Τροποποίηση του άρθρου 40 του βασικού νόμου
17 - Τροποποίηση του άρθρου 41 του βασικού Νόμου
18 - Τροποποίηση του άρθρου 42 του βασικού Νόμου
19 - Τροποποίηση του άρθρου 46 του βασικού Νόμου
20 - Τροποποίηση του άρθρου 47 του βασικού νόμου
21 - Τροποποίηση του άρθρου 49 του βασικού νόμου
22 - Τροποποίηση του άρθρου 58 του βασικού νόμου

Αφήστε μια απάντηση

Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο