09 – Τροποποίηση του άρθρου 25 του βασικού νόμου

Προσχέδιο νομοσχεδίου με τίτλο «ο περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024»

Το άρθρο 25 του βασικού Νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α) με την προσθήκη στην παράγραφο (β) του εδαφίου (2) αμέσως μετά τη φράση «Ανωτάτου Δικαστηρίου» της φράσης «, του Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου, του Εφετείου».

(β) με την προσθήκη των νέων εδαφίων (5) και (6):

«(5) Η Υπηρεσία έχει την ευθύνη της τήρησης μητρώου ερευνών για παραβάσεις των άρθρων 5, 6 και 7 του Κανονισμού (ΕΕ) 2022/1925.».

« (6) Η Υπηρεσία έχει την ευθύνη της τήρησης μητρώου για αναφορές προσώπων  σε σχέση με παραβάσεις του ενωσιακού δικαίου και του παρόντος Νόμου σύμφωνα με το Νόμο αρ. 6(Ι)/2022».

Τέλος

Περιεχόμενα

01 - Προοίμιο
02 - Συνοπτικός τίτλος 13(Ι) του 2022, 169(Ι) του 2022
03 - Τροποποίηση του άρθρου 2 του Νόμου
04 - Τροποποίηση του άρθρου 15 του Νόμου
05 - Τροποποίηση του άρθρου 17 του βασικού νόμου
06 - Τροποποίηση του άρθρου 18 του βασικού νόμου
07 - Τροποποίηση του άρθρου 21 του βασικού νόμου
08 - Τροποποίηση του άρθρου 23 του βασικού νόμου
09 - Τροποποίηση του άρθρου 25 του βασικού νόμου
10 - Τροποποίηση του άρθρου 26 του βασικού νόμου
11 - Τροποποίηση του άρθρου 28 του βασικού νόμου
12 - Τροποποίηση του άρθρου 36 του βασικού νόμου
13 - Τροποποίηση του άρθρου 37 του βασικού νόμου
14 - Τροποποίηση του άρθρου 38 του βασικού νόμου
15 - Τροποποίηση του άρθρου 39 του βασικού νόμου
16 - Τροποποίηση του άρθρου 40 του βασικού νόμου
17 - Τροποποίηση του άρθρου 41 του βασικού Νόμου
18 - Τροποποίηση του άρθρου 42 του βασικού Νόμου
19 - Τροποποίηση του άρθρου 46 του βασικού Νόμου
20 - Τροποποίηση του άρθρου 47 του βασικού νόμου
21 - Τροποποίηση του άρθρου 49 του βασικού νόμου
22 - Τροποποίηση του άρθρου 58 του βασικού νόμου

Αφήστε μια απάντηση

Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο