19 – Τροποποίηση του άρθρου 46 του βασικού Νόμου

Προσχέδιο νομοσχεδίου με τίτλο «ο περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024»

Το άρθρο 46 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση του εδαφίου (2) ως ακολούθως:

«(2) Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του Νόμου αρ. 6(Ι)/2022, κάθε πρόσωπο δύναται να γνωστοποιεί ανώνυμα ή άλλως πως στην Επιτροπή πληροφορίες σχετικά με οποιαδήποτε πρακτική ή συμπεριφορά που εμπίπτει στις αρμοδιότητες της Επιτροπής ή/και πληροφορίες για ενδεχόμενες παραβάσεις των διατάξεων του παρόντος Νόμου, ή/και των Άρθρων 101 και/ή 102 και/ή του Ευρωπαϊκού Κανονισμού (ΕΕ) 2022/1925 που περιέρχονται σε γνώση του και σχετικά με αυτές στοιχεία.».

Τέλος

Περιεχόμενα

01 - Προοίμιο
02 - Συνοπτικός τίτλος 13(Ι) του 2022, 169(Ι) του 2022
03 - Τροποποίηση του άρθρου 2 του Νόμου
04 - Τροποποίηση του άρθρου 15 του Νόμου
05 - Τροποποίηση του άρθρου 17 του βασικού νόμου
06 - Τροποποίηση του άρθρου 18 του βασικού νόμου
07 - Τροποποίηση του άρθρου 21 του βασικού νόμου
08 - Τροποποίηση του άρθρου 23 του βασικού νόμου
09 - Τροποποίηση του άρθρου 25 του βασικού νόμου
10 - Τροποποίηση του άρθρου 26 του βασικού νόμου
11 - Τροποποίηση του άρθρου 28 του βασικού νόμου
12 - Τροποποίηση του άρθρου 36 του βασικού νόμου
13 - Τροποποίηση του άρθρου 37 του βασικού νόμου
14 - Τροποποίηση του άρθρου 38 του βασικού νόμου
15 - Τροποποίηση του άρθρου 39 του βασικού νόμου
16 - Τροποποίηση του άρθρου 40 του βασικού νόμου
17 - Τροποποίηση του άρθρου 41 του βασικού Νόμου
18 - Τροποποίηση του άρθρου 42 του βασικού Νόμου
19 - Τροποποίηση του άρθρου 46 του βασικού Νόμου
20 - Τροποποίηση του άρθρου 47 του βασικού νόμου
21 - Τροποποίηση του άρθρου 49 του βασικού νόμου
22 - Τροποποίηση του άρθρου 58 του βασικού νόμου

Αφήστε μια απάντηση

Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο