Τροποποίηση της περί των Τεχνιτών Οχημάτων Νομοθεσίας

Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών

Το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, για την καλύτερη ρύθμιση του επαγγέλματος του τεχνίτη οχημάτων, έχει ετοιμάσει τροποποιητικό νομοσχέδιο και προσχέδιο διατάγματος που τροποποιεί την περί των Τεχνιτών Οχημάτων νομοθεσία, τα οποία βρίσκονται αναρτημένα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «η-Διαβούλευση» για απόψεις, στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης.

Παρακαλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορείς όπως, αφού λάβουν υπόψη το κείμενο του εν λόγω νομοσχεδίου και διατάγματος, αποστείλουν τις απόψεις τους χρησιμοποιώντας την ηλεκτρονική πλατφόρμα «η-Διαβούλευση», μέχρι την Παρασκευή 15 Μαρτίου, 2024.

Τα τελικά κείμενα θα αποσταλούν στη Νομική Υπηρεσία για νομοτεχνική επεξεργασία. Σε περίπτωση μη ανταπόκρισης/απάντησής σας μέσα στο πιο πάνω χρονικό πλαίσιο, θα θεωρηθεί ότι δεν έχετε οποιαδήποτε σχόλια ή άποψη επί αυτών.

Λειτουργός διαβούλευσης ορίστηκε ο μηχανολόγος μηχανικός του Τμήματος κ. Αχιλλέας Πηλιάς. Για οποιεσδήποτε διευκρινήσεις ή επιπρόσθετες πληροφορίες για το πιο πάνω θέμα, παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε μαζί του στο τηλέφωνο 22800344 ή/και στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο apilias@ems.mcw.gov.cy.

Μεταφορές
Άλλο
Νομοσχέδιο

Ένα Σχόλιο

 1. Αξιότιμοι κύριοι,
  Σχετικά με τη διαβούλευση για τη τροποποίηση των περί των Τεχνιτών Οχημάτων Νόμων του 2006 έως (Αρ.2) του 2022, εμείς το A.T. Automotive Technology Center ως Εξουσιοδοτημένο παράρτημα του ΙΜΙ Αγγλίας και ως Εγκεκριμένο Εκπαιδευτικό Κέντρο από τη Ηλεκτρομηχανολογική Υπηρεσία, διαφωνούμε ως προς το τρόπο εκπαίδευσης των Τεχνίτων Οχημάτων από τους κατασκευαστές (Αντιπροσωπίες) ,τους οποίους εκπαιδεύουν τα Εκπαιδευτικά Κέντρα.
  Με τα μέχρι τώρα δεδομένα τα τελευταία 10 περίπου χρόνια με την ειδικότητα μας ως Εγκεκριμένο εκπαιδευτικό Κέντρο από την Η/Υ και ως Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης μέσω της ΑΝΑΔ, εκπαιδεύουμε και εκδίδουμε πιστοποίηση σε συνεργασία με το IMI, Institute of Motor Industry, Αγγλίας και για τις τρεις αναφερόμενες κατηγορίες της διαβούλευσης σχετικά με την Ειδική Εκπαίδευση των
  1. Ηλεκτρικών και Υβριδικών Οχημάτων
  2. Συστημάτων Αερίων
  3. Υδρογονοκίνητων Ηλεκτρικών Οχημάτων
  Από το Εκπαιδευτικό μας κέντρο έχουν πιστοποιηθεί άνω των 250 ατόμων ως Τεχνίτες Συστημάτων Αερίων, συμπεριλαμβανομένης και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Παγκύπρια.
  Σχετικά με την ειδική εκπαίδευση στα Ηλεκτρικά και Υβριδικά Οχήματα, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι προσφέρουμε ήδη ολοκληρωμένα προγράμματα θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης με βάση τα syllabus του ΙΜΙ τα οποία καλύπτουν την Συντήρηση και Επιδιόρθωση των πιο πάνω οχημάτων καθώς και τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απαιτούνται για την εργασία σε ενεργοποιημένα ηλεκτρικά εξαρτήματα οχημάτων υψηλής τάσης και συναφή συστήματα(πχ μπαταρία). Τα πιο πάνω προγράμματα πραγματοποιούν οι εκπαιδευτές μας οι οποίοι έχουν παρακολουθήσει με επιτυχία σεμινάρια πιστοποίησης στο Ηνωμένο Βασίλειο από πιστοποιημένους Οργανισμούς και προσφέρονται επίσης και ως Επιχορηγούμενα προγράμματα σε συνεργασία με τη Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού.
  Μέρος του προγράμματος για Ηλεκτρικά και Υβριδικά οχήματα έχουν παρακολουθήσει κοντά μας και μέλη της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου Παγκύπρια.
  Ευελπιστούμε ότι οι απόψεις μας θα ακουστούν και δεν θα μπούνε στο περιθώριο οι κόποι για σωστή εκπαίδευση και πιστοποίηση των Εκπαιδευτών καθώς και τα έξοδα εκπαίδευσης και εξοπλισμού εργαστηρίων, τόσο σε εμάς όσο και σε όλα τα Εκπαιδευτικά Κέντρα που προσφέρουν ανάλογα προγράμματα, αλλά και τα έξοδα των ιδίων των καταρτιζόμενων που πλήρωσαν ήδη για να πάρουν τις συγκεκριμένες πιστοποιήσεις από τις σχολές μας.

  Με εκτίμηση,
  Εκπαιδευτικός Κέντρο Κατάρτισης
  A.T. Automotive Technology Center

Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο