08 – Τροποποίηση του Άρθρου 16Α του βασικού νόμου

Τροποποίηση της περί των Τεχνιτών Οχημάτων Νομοθεσίας

8. Το εδάφιο (4) του Άρθρου 16Α του βασικού νόμου τροποποιείται με την διαγραφή των λέξεων «ή προφορικές» μετά από την λέξη «γραπτές».

Τέλος


Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο