02 – Γενική τροποποίηση του βασικού νόμου

Τροποποίηση της περί των Τεχνιτών Οχημάτων Νομοθεσίας

2. Ο βασικός νόμος τροποποιείται ως ακολούθως:

Με την αντικατάσταση των λέξεων «σύστημα υγραεριοκίνησης», «συστήματος υγραεριοκίνησης», «συστήματα υγραεριοκίνησης» και «συστημάτων υγραεριοκίνησης» οπουδήποτε οι λέξεις αυτές συναντώνται στον νόμο, με τις λέξεις «σύστημα αερίων καυσίμων», «συστήματος αερίων καυσίμων», «συστήματα αερίων καυσίμων» και «συστημάτων αερίων καυσίμων», αντίστοιχα.

Τέλος


Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο