06 – Τροποποίηση του άρθρου 10 του βασικού νόμου

Τροποποίηση της περί των Τεχνιτών Οχημάτων Νομοθεσίας

6. Το εδάφιο (3) του άρθρου 10 του βασικού νόμου τροποποιείται με την διαγραφή της επιφύλαξης και την προσθήκη των ακόλουθων δύο παραγράφων:

(α) Η βεβαίωση αυτή μπορεί να δίνεται και υπό τύπο σφραγίδας σε βιβλίο συντήρησης του οχήματος.

(β) Αναφορικά με οχήματα των κατηγοριών Μ2, Μ3, Ν2, Ν3, Ο3 και Ο4 είναι υποχρεωτική και η έκδοση της βεβαίωσης κατά τον Τύπο ΙΙ του Πρώτου Πίνακα και η σφραγίδα σε βιβλίο συντήρησης του οχήματος.».

Τέλος


Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο