Δημόσια Διαβούλευση επί του Σχεδίου Κανονισμών με τίτλο «οι περί Ειδικών Πυροσβεστών (Διαδικασία Διορισμού και Όροι Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2024»

Υπουργείο Δικαιοσύνης Και Δημόσιας Τάξης

1. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ανακοινώνει την έναρξη Δημόσιας Διαβούλευσης επί του Σχεδίου Κανονισμών με τίτλο «οι περί Ειδικών Πυροσβεστών (Διαδικασία Διορισμού και Όροι Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2024», οι οποίοι προβλέπονται δυνάμει του άρθρου 43(2)(β) του περί Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Νόμου του 2021, Ν.100(Ι)/2021.

2. Το εδάφιο (1) του άρθρο 39 του Ν. 100(Ι)/2021, προβλέπει τον διορισμό Ειδικών Πυροσβεστών για την εκτέλεση γραφειακών και βοηθητικών καθηκόντων, καθηκόντων φρούρησης κτιρίων και εγκαταστάσεων ή/και οποιωνδήποτε άλλων παρόμοιας φύσης καθηκόντων, ενώ το εδάφιο (2) του ιδίου νόμου, προνοεί ότι, η διαδικασία διορισμού, οι όροι υπηρεσίας και οι όροι τερματισμού της υπηρεσίας Ειδικών Πυροσβεστών καθορίζονται µε Κανονισμούς.

3. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως θέτει προς διαβούλευση το Σχέδιο Κανονισμών και προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να αποστείλει απόψεις/σχόλια/παρατηρήσεις, σε σχέση με αυτό, το αργότερο μέχρι τις 29 Μαρτίου 2024, στην ηλεκτρονική διεύθυνση cconstantinides@mjpo.gov.cy.

  • Υπό επεξεργασία
  • Αναρτήθηκε
    21 Φεβ 2024 @ 0:00
  • Ανοικτή σε σχόλια ως
    29 Μαρ 2024 @ 0:00
  • 0 σχόλια

Περιεχόμενα

01 - Συνοπτικός τίτλος 0 σχόλια
02 - Ερμηνεία. 0 σχόλια
03 - Καθήκοντα και εξουσίες Ειδικών Πυροσβεστών 0 σχόλια
04 - Διορισμός ειδικών πυροσβεστών. 0 σχόλια
05 - Προσόντα για διορισμό. 0 σχόλια
06 - Συμβούλιο Προσλήψεων 0 σχόλια
07 - Προκήρυξη κενών θέσεων 0 σχόλια
08 - Προσλήψεις Ειδικών Πυροσβεστών και Πίνακας Διοριστέων. 0 σχόλια
09 - Εκπαίδευση ειδικών πυροσβεστών 0 σχόλια
10 - Περίοδος Δοκιμασίας 0 σχόλια
11 - Προσωπικοί φάκελοι και ατομικά δελτία 0 σχόλια
12 - Μισθός και προσαυξήσεις. 0 σχόλια
13 - Δέκατος τρίτος μισθός 0 σχόλια
14 - Αργίες 0 σχόλια
15 - Άδεια Ανάπαυσης. 0 σχόλια
16 - Άδεια απουσίας χωρίς απολαβές 0 σχόλια
17 - Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, άδεια ασθενείας ασθενείας και άδεια μητρότητας 0 σχόλια
18 - Παράταση άδειας ασθενείας ειδικού πυροσβέστη που τερματίζεται κατά την εκτέλεση καθήκοντος. 0 σχόλια
19 - Ωράριο εργασίας 0 σχόλια
20 - Εκμίσθωση υπηρεσιών 0 σχόλια
21 - Στολή και εξάρτυση 0 σχόλια
22 - Ανάθεση καθηκόντων. 0 σχόλια
23 - Ευθύνη και εποπτεία. 0 σχόλια
24 - Οδοιπορικά για εμφάνιση ενώπιον ποινικών δικαστηρίων 0 σχόλια
25 - Παραίτηση ή τερματισμός υπηρεσιών. 0 σχόλια
26 - Αφυπηρέτηση ειδικού πυροσβέστη και φιλοδώρημα αφυπηρέτησης 0 σχόλια
27 -Φιλοδώρημα σε περίπτωση θανάτου. 0 σχόλια
28 - Επιφύλαξη 0 σχόλια
Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο