12 – Γενικές Διατάξεις

Πράσινη Φορολογική Μεταρρύθμιση – Τέλος Διαμονής

Ο Έφορος έχει την εξουσία να επιλύει οποιαδήποτε ζητήματα δυνατόν να προκύψουν, δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού αποφάσεων.

Τέλος


Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο