05 – Αντικείμενο και επιβολή του τέλους διαμονής

Πράσινη Φορολογική Μεταρρύθμιση – Τέλος Διαμονής

Το τέλος διαμονής επιβάλλεται στο διαμένοντα, που έκανε χρήση του δωματίου ή καταλύματος ή του χώρου διαμονής, ανά ημερήσια χρήση και ανά δωμάτιο ή κατάλυμα, σε σχέση με διαμονή σε οποιοδήποτε από τους χώρους οι οποίοι συμπεριλαμβάνονται στις υποπαραγράφους (α) – (ε):

(α) σε όλες τις ξενοδοχειακές μονάδες

(β) σε όλα τα ξενοδοχεία άνευ αστέρoς

(γ) σε όλα τα αυτοεξυπηρετούμενα κατάλυμα

(δ) σε όλα τα τουριστικά καταλύματα

(ε) σε όλα τα τουριστικά καταλύματα άνευ αστέρoς

 

Τέλος


Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο