07 – Εξαιρέσεις

Πράσινη Φορολογική Μεταρρύθμιση – Τέλος Διαμονής

(1) Το τέλος διαμονής δεν επιβάλλεται στις ακόλουθες περιπτώσεις·

(α) σε περίπτωση δωρεάν παροχής υπηρεσιών διαμονής από κοινωνικά προγράμματα τα οποία θα επιδοτούνται ως αυτά θα καθορίζονται από με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ·

(β) διαμονή ατόμου στην Δημοκρατία για σκοπούς υγείας, όπως καθορίζονται σε γνωστοποίηση του Τμήματος Φορολογίας.

Τέλος


2 Σχόλια

  1. ▪ Να εξαιρείται η επιβολή του τέλους διαμονής στις ξενοδοχειακές μονάδες και τουριστικά καταλύματα, τα οποία εφαρμόζουν συστήματα ενεργειακής και περιβαλλοντικής διαχείρισης ή/και άλλων συναφών πιστοποιήσεων. Ο σκοπός του παρόντος Νόμου είναι να λειτουργήσει ως κίνητρο για τις ξενοδοχειακές μονάδες και τουριστικά καταλύματα να μειώσουν το ανθρακικό τους αποτύπωμα.

  2. Να προστεθεί παράγραφος η οποία να εξαιρεί την επιβολή του τέλους διαμονής στις ξενοδοχειακές μονάδες και τουριστικά καταλύματα, τα οποία εφαρμόζουν εθελοντικά συστήματα ενεργειακής και περιβαλλοντικής διαχείρισης ή/και άλλων συναφών πιστοποιήσεων. Ο σκοπός του παρόντος Νόμου είναι να λειτουργήσει ως κίνητρο για τις ξενοδοχειακές μονάδες και τουριστικά καταλύματα να μειώσουν το ανθρακικό τους αποτύπωμα. Η οριζόντια επιβολή του τέλους διαμονής δεν θα συμβάλει στην προσπάθεια για ενίσχυση της βιώσιμης και αειφόρου ανάπτυξης του τουρισμού.

Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο