04 – Τέλος Διαμονής

Πράσινη Φορολογική Μεταρρύθμιση – Τέλος Διαμονής

Επιβάλλεται τέλος επί της διαμονής σε ξενοδοχειακή μονάδα, σε τουριστικό κατάλυμα και σε αυτοεξυπηρετούμενο κατάλυμα με την ονομασία «τέλος διαμονής», σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

Τέλος


3 Σχόλια

  1. ▪ Η εφαρμογή του Τέλους Διαμονής να αρχίσει το 2026, ενόψει του ότι για το 2024 και το 2025 οι τιμές των ξενοδοχείων έχουν ήδη υπογραφεί με τους Διοργανωτές Ταξιδίων και Τουριστικούς Φορείς.

    ▪ Να υπάρχει συγκεκριμένο ταμείο όπου θα κατατίθεται το τέλος αυτό και τα έσοδα που θα προκύψουν θα πρέπει να επενδύονται μόνο για δράσεις που αφορούν τη βελτίωση του τουριστικού μας προϊόντος και των ξενοδοχειακών υποδομών. Επίσης θα επιθυμούσαμε, στα πλαίσια των βέλτιστων πρακτικών, να μας παρουσιαστεί κοστολόγηση, κωδικοποίηση και χάρτης υλοποίησης των υπό αναφορά δράσεων, και των στόχων ποσοτικών και χρονολογικών.

    ▪ Αν τελικά εφαρμοστεί το 2024, να εξαγγελθούν και τα αντισταθμιστικά μέτρα που θα συνοδεύουν το νέο τέλος που θα επιβαρύνει τη διαμονή σε τουριστικά καταλύματα, μειώνοντας έτσι τον αρνητικό αντίκτυπο στις επιχειρήσεις (πχ έκπτωση ηλεκτρικού ρεύματος, μείωση δημοτικών τελών και τέλους αποχετευτικών, κλπ).

  2. να δοθεί τουλάχιστο ένας χρόνος προειδοποίηση πριν την εφαρμογή του νόμου για το πράσινο τέλος διαμονής, ούτως ώστε να ενημερωθούν έγκαιρα οι τουριστικοί πράκτορες και οι τουρίστες.

  3. Να δημιουργηθεί ειδικό ταμείο στο οποίο να μεταφέρονται τα έσοδα απο το πράσινο τέλος διαμονής. Το ειδικό ταμείο να χρηματοδοτεί αντισταθμιστικά μέτρα και περιβαλλοντικές πολιτικές.

Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο