01 – Συνοπτικός τίτλος

Πράσινη Φορολογική Μεταρρύθμιση – Τέλος Διαμονής

Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται  ως ο περί της Επιβολής Τέλους Διαμονής Νόμος του 2024

Τέλος


Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο