03 – Σκοπός

Πράσινη Φορολογική Μεταρρύθμιση – Τέλος Διαμονής

(1) Ο παρών Νόμος προνοεί τη ρύθμιση της επιβολής τέλους διαμονής στη διαμονή σε ξενοδοχειακές μονάδες, τουριστικά καταλύματα και αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα στη Δημοκρατία. Με την επιβολή του εν λόγω τέλους, ο παρών Νόμος έχει σκοπό την εσωτερίκευση ορισμένων από τις αρνητικές εξωτερικές επιπτώσεις του τουρισμού, της διαχείρισης απορριμμάτων και της παραγωγής απορριμμάτων.

(2) Ο παρών Νόμος προνοεί τη ρύθμιση της τέλους διαμονής στη Δημοκρατία και, μεταξύ άλλων:
(α) προνοεί την επιβολή τέλους διαμονής ανά ημερήσια χρήση και τα άτομα τα οποία θα επιβαρύνονται·
(β) προνοεί για ρύθμιση εξαιρέσεων στην επιβολή του τέλους
(γ) εγκαθιδρύει το πλαίσιο για την συλλογή του τέλους και τα στοιχεία τα οποία θα συλλέγονται·

Τέλος


Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο