11 Θ.Κ 4.1.ΣΤ Εκστρατείες ευαισθητοποίησης κοινού

«ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ 2024-2026»

Για την κάλυψη του στόχου της ευαισθητοποίησης του κοινού έχουν σχεδιαστεί πέντε δράσεις. Οι δράσεις αυτές είναι:

  • ΔΥ 4.1.ΣΤ-1 Η πρώτη δράση αφορά τη διεξαγωγή εκστρατείας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για θέματα, ρατσισμού και ξενοφοβίας με ομάδα στόχο το κοινό της Κύπρου. Η εκστρατεία αυτή θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων στοιχεία και αριθμούς για τις μεταναστευτικές κοινότητες. Ο φορέας υλοποίησης της δράσης αυτής είναι το Υπουργείο Εσωτερικών.
  • ΔΥ 4.1.ΣΤ-2 Η δεύτερη δράση αφορά τη διεξαγωγή εκστρατείας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για θέματα, ρατσισμού και ξενοφοβίας με ομάδα στόχο τη νεολαία της Κύπρου. Οι υποψήφιοι φορείς για τη δράση αυτή είναι το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας
  • ΔΥ 4.1.ΣΤ-3 Η τρίτη δράση αφορά τη διεξαγωγή εκστρατείας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σε θέματα ρητορικής μίσους, ρατσισμού και ξενοφοβίας στους αθλητικούς χώρους. Ο υποψήφιος φορέας για τη δράση αυτή είναι το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας.
  • ΔΥ 4.1.ΣΤ-4 Η τέταρτη δράση αφορά τη διεξαγωγή εκστρατείας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σε θέματα ρητορικής μίσους στο δημόσιο λόγο. Οι υποψήφιοι φορείς για τη δράση αυτή είναι η Ένωση Συντακτών Κύπρου, δημόσια και ιδιωτικά Πανεπιστήμια και Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών.
  • ΔΥ 4.1.ΣΤ-5 Η πέμπτη δράση αφορά τη διεξαγωγή μελέτης για τη συμβολή της μετανάστευσης στην οικονομία, στην κοινωνία και στον πολιτισμό και ο σχεδιασμός ειδικής εκστρατείας ενημέρωσης και διάδοσης των αποτελεσμάτων. Ο σκοπός της δράσης αυτής είναι η ανάδειξη των θετικών συνεπειών της μετανάστευσης. Οι υποψήφιοι φορείς για τη δράση αυτή είναι δημόσια και ιδιωτικά Πανεπιστήμια και Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών.

Τέλος


Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο