06. ΘΚ 4.1.Α Δημιουργία ισχυρών εταιρικών σχέσεων

«ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ 2024-2026»

Συνολικά έχουν σχεδιαστεί έξι δράσεις υποστήριξης για να καλυφθεί ο στόχος της δημιουργίας ισχυρών εταιρικών σχέσεων. Αυτές οι δράσεις είναι:

  • ΔΥ 4.1.Α-1 Η πρώτη δράση αφορά τη σύναψη μνημονίων συνεργασίας με πανεπιστημιακά ιδρύματα. Συγκεκριμένα εισηγούμαστε τη σύναψη ή την ανανέωση μνημονίων συνεργασίας μεταξύ του δημοσίου και των δημόσιων και ιδιωτικών πανεπιστημίων της Κύπρου και του εξωτερικού για σκοπούς έρευνας και συνεργειών. Ο σκοπός της δράσης αυτής είναι η αξιοποίηση της ακαδημίας για την ένταξη και η δημιουργία δικτύου ένταξης καταρτισμένο με επιστημονικό και ειδικευμένο προσωπικό. Υποψήφιος φορέας για την υλοποίηση της δράσης αυτής είναι το Υπουργείο Εσωτερικών ή και άλλα αρμόδια Υπουργεία..
  • ΔΥ 4.1.Α-2 Η δεύτερη δράση αφορά τη σύναψη μνημονίων συνεργασίας με ενώσεις εργαζομένων και εργοδοτών. Συγκεκριμένα εισηγούμαστε τη σύναψη ή την ανανέωση μνημονίων συνεργασίας μεταξύ του δημοσίου και ενώσεων εργοδοτών όπως η ΟΕΒ και το ΚΕΒΕ και συντεχνιών εργαζομένων, για σκοπούς επαγγελματικής εκπαίδευσης και διενέργεια εκστρατειών ενημέρωσης για εργασιακά θέματα και τη μετανάστευση που προβλέπονται στα διάφορα τομεακά πεδία. Υποψήφιος φορέας για την υλοποίηση της δράσης αυτής είναι το Υπουργείο Εσωτερικών ή και άλλα αρμόδια Υπουργεία.
  • ΔΥ 4.1.Α-3 Η τρίτη δράση αφορά τη σύναψη μνημονίων συνεργασίας με ΟΚΠ που εκπροσωπούν την κοινότητα ΛΟΑΤΚΙ. Συγκεκριμένα εισηγούμαστε τη σύναψη ή την ανανέωση μνημονίων συνεργασίας μεταξύ του δημοσίου και ΟΚΠ που εκπροσωπούν την κοινότητα ΛΟΑΤΚΙ με σκοπό τις συνέργειες για θέματα σεξουαλικών μειονοτήτων και τη μετανάστευση. Υποψήφιος φορέας για την υλοποίηση της δράσης αυτής είναι το Υπουργείο Εσωτερικών ή και άλλα αρμόδια Υπουργεία..
  • ΔΥ 4.1.Α-4 Η τέταρτη δράση αφορά τη σύναψη μνημονίων συνεργασίας με δήμους της Κύπρου. Συγκεκριμένα εισηγούμαστε τη σύναψη ή την ανανέωση μνημονίων συνεργασίας μεταξύ του δημοσίου και δήμων για την υλοποίηση κοινών δράσεων για την ένταξη. Υποψήφιος φορέας για την υλοποίηση της δράσης αυτής είναι το Υπουργείο Εσωτερικών ή και άλλα αρμόδια Υπουργεία.
  • ΔΥ 4.1.Α-5 Η πέμπτη δράση αφορά τη σύναψη μνημονίων συνεργασίας με μεταναστευτικές οργανώσεις/οργανωμένες μεταναστευτικές κοινότητες. Συγκεκριμένα εισηγούμαστε τη σύναψη ή την ανανέωση μνημονίων συνεργασίας μεταξύ του δημοσίου και μεταναστευτικών οργανώσεων και οργανωμένων μεταναστευτικών κοινοτήτων για την υλοποίηση κοινών δράσεων για την ένταξη. Υποψήφιος φορέας για την υλοποίηση της δράσης αυτής είναι το Υπουργείο Εσωτερικών ή και άλλα αρμόδια Υπουργεία..
  • ΔΥ 4.1.Α-6 Η έκτη δράση αφορά την κατασκευή μητρώου μεταναστευτικών οργανώσεων. Συγκεκριμένα εισηγούμαστε τη δημιουργία ψηφιακού μητρώου με τις οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στο πεδίο της μετανάστευσης και την καταγραφή των προγραμμάτων ένταξης που υλοποιούν. Ο σκοπός της δράσης αυτής είναι να χαρτογραφηθούν όλες οι οργανώσεις για να υποβοηθηθεί η κατασκευή εθνικού δικτύου για την ένταξη αποτελούμενου από τις οργανώσεις που ασχολούνται με τη μετανάστευση. Υποψήφιος φορέας για την υλοποίηση της δράσης αυτής είναι το Υπουργείο Εσωτερικών.

 

Τέλος


Αφήστε μια απάντηση

Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο