05. Τομεακό πεδίο -3.5.1. Στέγαση

«ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ 2024-2026»

3.5.2 Στόχοι και δράσεις υλοποίησης στην στέγαση

Στο τομεακό πεδίο της στέγασης έχουν καθοριστεί δύο στόχοι. Οι στόχοι αυτοί είναι:

  • ΣΤ 3.5.2.Α Πρόσβαση στη στέγαση
  • ΣΤ 3.5.2.Β Διασπορά

Στόχος 3.5.2.Α Πρόσβαση στη στέγαση

Για να επιτευχθεί ο στόχος της πρόσβασης στη στέγαση γίνεται εισήγηση για την υλοποίηση των ακόλουθων τριών δράσεων:

  • ΔΡ. 3.5.2.Α-1 Η πρώτη δράση αφορά την δημιουργία ψηφιακής πλατφόρμας αναζήτησης οικίας. Στην πλατφόρμα αυτή θα καταχωρούνται διαμερίσματα και οικίες οι οποίες διατίθενται σε χαμηλότερες τιμές από τον μέσο όρο της αγοράς και θα μπορούν να την χρησιμοποιούν μετανάστες για αναζήτηση σπιτιών σε προσιτές τιμές. Ο σκοπός είναι να βρίσκονται συγκεντρωμένες όλες οι οικονομικά προσιτές εστίες για ενοικίαση για ευκολότερη πρόσβαση. Υποψήφιοι φορείς για την υλοποίηση της δράσης αυτής είναι δημόσια και ιδιωτικά πανεπιστήμια καθώς και Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών που ασχολούνται στο πεδίο της μετανάστευσης σε συνεργασία με το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας το οποίο κατέχει σχετικά δεδομένα και πληροφορίες τα οποία μπορεί να διαθέσει στον ανάδοχο φορέα υλοποίησης.
  • ΔΡ. 3.5.2.Α-2 Η δεύτερη δράση αφορά την δημιουργία προγράμματος διαμεσολάβησης για ενοικίαση σπιτιών σε μετανάστες. Συγκεκριμένα, εισηγούμαστε όπως δημιουργηθεί πρόγραμμα στο οποίο να εργοδοτούνται άτομα με καθήκοντα διαμεσολαβητή με σκοπό να μεσολαβούν μεταξύ των αλλοδαπών και των ιδιοκτητών σπιτιών και να διευκολύνουν τη διαδικασία ενοικίασης. Υποψήφιοι φορείς για την υλοποίηση της δράσης αυτής είναι δημόσια και ιδιωτικά πανεπιστήμια καθώς και Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών που ασχολούνται στο πεδίο της μετανάστευσης.
  • ΔΡ. 3.5.2.Α-3 Η τρίτη δράση αφορά την υλοποίηση προγράμματος παροχής στέγασης βασισμένο σε παροχή κινήτρων προς τους ιδιοκτήτες ακινήτων. Στα πλαίσια του προγράμματος αυτού, θα παρέχονται φορολογικά, πολεοδομικά ή άλλα κίνητρα για ενοικίαση οικιών σε μετανάστες σε χαμηλές τιμές με το κόστος να αναλαμβάνεται εξ ολοκλήρου από το κράτος. Παράλληλα, το κράτος (ή κάποιος οργανισμός εκ μέρους του κράτους) θα μπορούσε το ίδιο να ενοικιάζει διαμερίσματα, παρέχοντας εγγυημένο ενοίκιο στους ιδιοκτήτες και με την σειρά του να παραχωρεί τα διαμερίσματα σε δικαιούχους μετανάστες, αντί επιδόματος ενοικίου. Υποψήφιοι φορείς για την υλοποίηση της δράσης αυτής είναι το Υπουργείο Εσωτερικών, δημόσια και ιδιωτικά πανεπιστήμια καθώς και Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών που ασχολούνται στο πεδίο της μετανάστευσης σε συνεργασία με το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας το οποίο κατέχει σχετικά δεδομένα και πληροφορίες τα οποία μπορεί να διαθέσει στον ανάδοχο φορέα υλοποίησης.

Στόχος 3.5.2.Β Διασπορά

Για να επιτευχθεί ο στόχος της απογκετοποίησης των κέντρων των πόλεων και της διασποράς γίνεται εισήγηση για την υλοποίηση των ακόλουθων δύο δράσεων.

  • ΔΡ. 3.5.2.B-1 Η πρώτη δράση αφορά την εκπόνηση μελέτης για την απογκετοποίηση των περιοχών όπου εμφανίζεται το φαινόμενο αυτό. Στα πλαίσια της έρευνας αυτής θα χαρτογραφηθούν οι περιοχές στις οποίες υπάρχει υπερσυγκέντρωση μεταναστών και σχέδιο δράσης για την σταδιακή διασπορά των ανθρώπων αυτών. Υποψήφιοι φορείς για την ανάληψη της δράσης αυτής είναι δημόσια ή ιδιωτικό πανεπιστήμια σε συνεργασία με την Ένωση Δήμων, την Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου σε συνεργασία με το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας το οποίο κατέχει δεδομένα και πληροφορίες τα οποία μπορεί να διαθέσει στον ανάδοχο φορέα υλοποίησης.
  • ΔΡ. 3.5.2.B-2 Η δεύτερη δράση αφορά την τροποποίηση του υφιστάμενου Στεγαστικού Σχεδίου Αναζωογόνησης Ορεινών, Ακριτικών και Μειονεκτικών Περιοχών για να περιλαμβάνει άτομα με προσφυγικό καθεστώς, με σκοπό να δοθούν κίνητρα για μετακίνηση των ανθρώπων αυτών και σε άλλες περιοχές εκτός των κέντρων των πόλεων. Υποψήφιος φορέας για την υλοποίηση της δράσης αυτής είναι το Υπουργείο Εσωτερικών.

Τέλος


Αφήστε μια απάντηση

Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο