07. ΘΚ. 4.1.Β Χρηματοδότηση των δράσεων ένταξης

«ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ 2024-2026»

Για να καλυφθεί ο στόχος της εξασφάλισης χρηματοδότησης των δράσεων ένταξης έχουν σχεδιαστεί τέσσερεις δράσεις. Οι δράσεις αυτές είναι:

  • ΔΥ 4.1.Β-1 Η πρώτη δράση αφορά την κατασκευή ιστοσελίδας για τις ευκαιρίες χρηματοδότησης. Συγκεκριμένα εισηγούμαστε την κατασκευή ιστοσελίδας ειδικά αφιερωμένης στα ταμεία και τα χρηματοδοτικά εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ένταξη με δυνατότητα βοήθειας σε ζωντανό χρόνο και ειδικός χώρος για αναζήτηση τοπικών εταίρων για κατάθεση προτάσεων. Ο στόχος της δράσης αυτής είναι η συγκέντρωση πληροφοριών για όλα τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία σε ένα ιστότοπο για να διευκολυνθεί η υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης. Υποψήφιος φορέας για την υλοποίηση της δράσης αυτής είναι η Μονάδα Ευρωπαϊκών Ταμείων ή η Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης.
  • ΔΥ 4.1.Β-2 Η δεύτερη δράση αφορά την ενημέρωση για ευκαιρίες χρηματοδότησης. Συγκεκριμένα εισηγούμαστε τη διεξαγωγή διαδικτυακών ή δια ζώσης ενημερωτικών ημερίδων για τις ευκαιρίες χρηματοδότησης. Ο σκοπός της δράσης αυτής είναι η ενημέρωση των φορέων που ασχολούνται με την ένταξη για τα υφιστάμενα χρηματοδοτικά εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να ενθαρρυνθεί η υποβολή προτάσεων. Υποψήφιοι φορείς για την υλοποίηση της δράσης αυτής είναι οι αντίστοιχες διαχειριστικές αρχές κάθε χρηματοδοτικού ταμείου.
  • ΔΥ 4.1.Β-3 Η τρίτη δράση αφορά την εκπαίδευση στην συγγραφή προτάσεων και κατάθεση αιτήσεων για χρηματοδότηση. Συγκεκριμένα εισηγούμαστε τη διεξαγωγή διαδικτυακών ή δια ζώσης εργαστηρίων εκπαίδευσης για συγγραφή προτάσεων κατάθεση αιτήσεων χρηματοδότησης σε ευρωπαϊκά ταμεία και χρηματοδοτικά εργαλεία από ειδικούς εκπαιδευτές. Υποψήφιοι φορείς για την υλοποίηση της δράσης αυτής είναι οι αντίστοιχες διαχειριστικές αρχές κάθε χρηματοδοτικού ταμείου.
  • ΔΥ 4.1.Β-4 Η τέταρτη δράση αφορά την εκπαίδευση για τη διεύρυνση δομικών δυνατοτήτων (capacity building) και διαχείριση προγραμμάτων ένταξης. Συγκεκριμένα εισηγούμαστε την εκπαίδευση σε οργανισμούς για τη διεύρυνση των δομικών τους δυνατοτήτων με σκοπό να έχουν τις απαραίτητες υποδομές και δυνατότητες για να εμπλακούν σε δράσεις ένταξης και να μπορούν να διαχειριστούν αποτελεσματικά τα προγράμματα ένταξης. Υποψήφιοι φορείς για την υλοποίηση της δράσης αυτής είναι οι αντίστοιχες διαχειριστικές αρχές κάθε χρηματοδοτικού ταμείου.

Τέλος


Αφήστε μια απάντηση

Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο