08. ΘΚ 4.1.Γ Αξιοποίηση τεχνολογίας για την ένταξη

«ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ 2024-2026»

Για να καλυφθεί ο στόχος της αξιοποίησης της τεχνολογίας για την ένταξη έχουν σχεδιαστεί τέσσερεις δράσεις. Αυτές οι δράσεις είναι:

  • ΔΥ 4.1.Γ-1 Η πρώτη δράση αφορά την κατασκευή πολύγλωσσης διαδικτυακής πύλης (portal) για τη μετανάστευση. Συγκεκριμένα εισηγούμαστε την κατασκευή διαδικτυακού κόμβου με πληροφορίες για όλα τα θέματα που αφορούν την μετανάστευση όπως οι αιτήσεις για άδειες παραμονής, πληροφορίες για εργασία, την εκπαίδευση, τη στέγαση, τη πρόσβαση στην υγεία και το νομοθετικό πλαίσιο. Ο σκοπός της ιστοσελίδας αυτής είναι να συγκεντρώσει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που μπορεί να χρειαστεί ένα νεοεισερχόμενο άτομο με μεταναστευτική βιογραφία ή που σκοπεύει να μεταναστεύσει στη Δημοκρατία. Ο φορέας υλοποίησης της δράσης αυτής είναι το Υπουργείο Εσωτερικών.
  • ΔΥ 4.1.Γ-2 Η δεύτερη δράση αφορά τη διαμόρφωση υφιστάμενων κυβερνητικών ιστοσελιδών για να περιλαμβάνουν και άλλες γλώσσες, όπως γαλλικά και αραβικά. Ο σκοπός της δράσης αυτής είναι οι υφιστάμενες πληροφορίες να γίνουν πιο προσβάσιμες προς τους μετανάστες και τις μετανάστριες. Οι φορείς υλοποίησης της δράσης αυτής είναι οι αντίστοιχοι κρατικοί φορείς.
  • ΔΥ 4.1.Γ-3 Η τρίτη δράση αφορά τη δημιουργία εφαρμογής για κινητό. Συγκεκριμένα εισηγούμαστε τη δημιουργία εφαρμογής για κινητό με πληροφορίες, όπως η άμεση πρόσβαση στην υγεία, στη στέγαση και στην εκπαίδευση και παροχή βοήθειας σε πραγματικό χρόνο. Ο σκοπός της εφαρμογής αυτής είναι η παροχή βοήθειας των μεταναστών κατά τις πρώτες τους μέρες στην κοινωνία υποδοχής. Πιθανοί φορείς υλοποίησης της δράσης αυτής είναι δημόσια και ιδιωτικά πανεπιστήμια και Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών.
  • ΔΥ 4.1.Γ-4 Η τέταρτη δράση αφορά τη διεξαγωγή εκπαιδεύσεων των μεταναστών και των μεταναστριών στο ψηφιακό γραμματισμό. Οι εκπαιδεύσεις αυτές θα έχουν ως σκοπό την κατάρτιση των ατόμων με μεταναστευτική βιογραφία στον ψηφιακό γραμματισμό για να βελτιωθεί η πρόσβαση τους στις δράσεις που ενέχουν τεχνολογία, όπως τα διαδικτυακά μαθήματα γλώσσας αλλά και άλλα προγράμματα ένταξης. Πιθανοί φορείς υλοποίησης της δράσης αυτής είναι δημόσια και ιδιωτικά πανεπιστήμια και Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών.

Τέλος


Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο