11 – Νομικές Εικασίες

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΑΜΠΡΑΤΖΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2024»

. Με τον εντοπισμό μαζεμένων ή διασκορπισμένων σε ανοικτό χώρο, ξύλων ή άλλων εύφλεκτων υλικών εντός της περιόδου που αρχίζει ένα μήνα πριν από την Κυριακή του Πάσχα και λήγει τρεις ημέρες μετά από την Κυριακή του Πάσχα, θα τεκμαίρεται, μέχρι να αποδειχτεί το αντίθετο, ότι γίνεται προετοιμασία ή πρόκειται να ξεκινήσει η προετοιμασία ή γίνεται άναμμα λαμπρατζιάς.

Τέλος


Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο