01 – Συνοπτικός τίτλος.

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΑΜΠΡΑΤΖΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2024»

Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ρύθμισης και Ελέγχου Λαμπρατζιών Νόμος του 2024.

Τέλος


Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο