02 – Ερμηνεία

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΑΜΠΡΑΤΖΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2024»

Στον παρόντα Νόμο, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια:

 

«αρχή τοπικής διοίκησης» ή «αρχή» σημαίνει Συμβούλιο Δήμου και Κοινοτικό Συμβούλιο∙

 

«Ενοριακή Επιτροπή» έχει την έννοια που καταγράφεται στον Καταστατικό Χάρτη της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Κύπρου ή στους αντίστοιχους κανόνες άλλων Χριστιανικών δογμάτων στην Κύπρο.

 

«καθαρή ξυλεία» σημαίνει μη επεξεργασμένη ξυλεία ή επεξεργασμένη ξυλεία που δεν είναι εμποτισμένη ή βαμμένη με χημικά και η οποία, με την καύση της δεν παράγει τοξικές ή βλαβερές αναθυμιάσεις.

 

«λαμπρατζιά» σημαίνει το έθιμο ανάμματος φωτιάς κατά τις εορτές του Πάσχα στο πλαίσιο της παράδοσης της Κυπριακής κοινωνίας.

Τέλος


Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο