04 – Προϋποθέσεις προετοιμασίας και ανάμματος λαμπρατζιάς

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΑΜΠΡΑΤΖΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2024»

Η προετοιμασία ή/και το άναμμα λαμπρατζιάς επιτρέπεται, νοουμένου ότι τηρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

(α) εξασφαλίζεται εκ των προτέρων άδεια από την αρχή τοπικής διοίκησης σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου,

(β) η προετοιμασία για σκοπούς ανάμματος της λαμπρατζιάς μπορεί να αρχίζει τη Μεγάλη Τετάρτη και μπορεί να εκτείνεται μέχρι την Κυριακή του Πάσχα,

(γ) τα υλικά για την προετοιμασία και το άναμμα της λαμπρατζιάς παρέχονται μόνο από την αρχή τοπικής διοίκησης ή την Ενοριακή Επιτροπή κατόπιν μεταξύ τους συνεννόησης και απαγορεύεται η χρήση ή μεταφορά για χρήση οποιουδήποτε άλλου εύφλεκτου υλικού ή άλλου υλικού πλην καθαρής ξυλείας,

(δ) τηρούνται όλοι οι όροι που καταγράφονται στην γραπτή άδεια της αρχής τοπικής διοίκησης.

Τέλος


Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο