09 – Ευθύνες αδειούχας Ενοριακής Επιτροπής

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΑΜΠΡΑΤΖΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2024»

Κάθε αδειούχα Ενοριακή Επιτροπή, μέσω των κατά νόμο αρμόδιων προσώπων που καταγράφονται στην άδεια προετοιμασίας και ανάμματος λαμπρατζιάς, έχει ευθύνη και αρμοδιότητα για την επιτήρηση της λαμπρατζιάς, ώστε, μεταξύ άλλων:

(α) οι συμμετέχοντες στην προετοιμασία, άναμμα και/ή τροφοδότηση της λαμπρατζιάς να:

(i) βρίσκονται στο μέρος με ευταξία,
(ii) να μην παρενοχλούν άλλους με τη συμπεριφορά τους,
(iii) να μην ρυπαίνουν τον γειτνιάζον χώρο,

(β) τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την προετοιμασία και το άναμμα της λαμπρατζιάς να είναι τα υλικά που παρείχε η αρχή τοπικής διοίκησης ή η Ενοριακή Επιτροπή,

(γ) να γίνεται επιτήρηση της λαμπρατζιάς μέχρι την τελική κατάσβεσή της,

(δ) σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, να επικοινωνεί άμεσα με τα τηλέφωνα αρ. 112 ή 1407,

(ε) να τηρούνται οι όροι της εκδοθείσας άδειας προετοιμασίας και ανάμματος της λαπρατζιάς

Τέλος


Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο