08 – Εξουσίες επιθεώρησης και ευθύνες αρχών τοπικής διοίκησης

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΑΜΠΡΑΤΖΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2024»

(1) Κάθε αρχή τοπικής διοίκησης ορίζει αρμόδιους λειτουργούς για επιθεώρηση των χώρων προετοιμασίας και ανάμματος λαμπρατζιών εντός των εδαφικών της ορίων και οι αρμοδιότητες των λειτουργών περιλαμβάνουν:

(α) τον έλεγχο κατά πόσο ο χώρος προετοιμασίας και ανάμματος λαμπρατζιάς είναι αυτός που αναγράφεται στην γραπτή άδεια,

(β) τον έλεγχο κατά πόσο τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την προετοιμασία και το άναμμα της λαμπρατζιάς είναι τα υλικά που παρείχε η ίδια η αρχή τοπικής διοίκησης ή η Ενοριακή Επιτροπή,

(γ) την ενημέρωση της Αστυνομίας ή/και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για τυχόν προετοιμασία ή/και άναμμα λαμπρατζιάς σε μη εγκεκριμένο χώρο ή χωρίς την ύπαρξη σχετικής άδειας ή κατά παράβαση των προνοιών του Νόμου,

(δ) τον έλεγχο για την, από μέρους κάθε αδειούχας Ενοριακής Επιτροπής, πιστή τήρηση των προνοιών του Νόμου,

(ε) τη λήψη των προσωπικών στοιχείων οποιουδήποτε παραβάτη του Νόμου ή των όρων της χορηγηθείσας άδειας και την υποβολή καταγγελίας στην Αστυνομία.

(2) Κάθε αδειούχα Ενοριακή Επιτροπή έχει την ευθύνη για τον καθαρισμό του χώρου όπου προετοιμάστηκε ή άναψε η λαμπρατζιά, μετά την κατάσβεσή της.

(3) Εάν η αρχή τοπικής διοίκησης διαθέτει φορητές μονάδες πυρόσβεσης, οφείλει να τις έχει σε ετοιμότητα πλησίον των χώρων που θα ετοιμαστούν ή/και να ανάψουν οι λαμπρατζιές, στελεχωμένες με ικανό χειριστή κατά τη διάρκεια ισχύος των αδειών που εκδόθηκαν δυνάμει του Νόμου. Εάν η αρχή τοπικής διοίκησης δεν διαθέτει τέτοιες μονάδες πυρόσβεσης, οφείλει να έχουν σε ετοιμότητα οχήματα εφοδιασμένα με μηχανοκίνητους ψεκαστήρες και ποσότητα νερού, με ικανούς χειριστές πλησίον των χώρων που θα ετοιμαστούν ή/και να ανάψουν οι λαμπρατζιές

Τέλος


Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο