03 – Απαγορευμένες πράξεις που σχετίζονται με το άναμμα λαμπρατζιάς

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΑΜΠΡΑΤΖΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2024»

Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιασδήποτε άλλης νομοθεσίας, απαγορεύεται σε οποιοδήποτε πρόσωπο να μαζεύει υλικά ή να προετοιμάζει υλικά για σκοπούς ανάμματος λαμπρατζιάς ή να ανάβει ή να τροφοδοτεί λαμπρατζιά, εκτός εάν συμμετέχει στη διαδικασία προετοιμασίας ή ανάμματος ή τροφοδοσίας λαμπρατζιάς, για την οποία εξασφαλίστηκε άδεια από την αρχή τοπικής διοίκησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του παρόντος Νόμου.

Τέλος


Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο