«Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2023»

Επίτροπος Ισότητας Φύλων

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ

 

«Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2023»

 

 

Ανακοινώνεται η έναρξη δημόσιας διαβούλευσης του νομοσχεδίου: «Ο Περί Επιτρόπου Ισότητας των Φύλων και Περί Συναφών Θεμάτων Νόμος του 2023».

Σκοπός του παρόντος Νόμου είναι η θεσμοθέτηση του/της Επιτρόπου Ισότητας των Φύλων και κατ’ επέκταση η ενίσχυση και διασφάλιση των ίσων δικαιωμάτων, ευκαιριών για τις γυναίκες και τους άντρες, τα αγόρια και τα κορίτσια, η πρόσδοση ίσης ορατότητας, ενδυνάμωσης, ευθυνών και ίσων ευκαιριών πρόσβασης και συμμετοχής σε όλους του τομείς της δημόσιας και ιδιωτικής ζωής   η ισότιμη πρόσβαση και ο ισότιμος καταμερισμός των πόρων μεταξύ γυναικών και ανδρών.

Σχόλια/εισηγήσεις ή/και παρατηρήσεις μπορούν να υποβάλλονται με τους ακόλουθους τρόπους:

  • ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας η–Διαβούλευση.
  • Ηλεκτρονικά στην διεύθυνση CommissionerGE@presidency.gov.cy

 

Άλλο
Νομοσχέδιο
  • Υπό επεξεργασία
  • Αναρτήθηκε
    20 Νοέ 2023 @ 0:00
  • Ανοικτή σε σχόλια ως
    04 Δεκ 2023 @ 0:00
  • 2 σχόλια

Περιεχόμενα

01 - Συνοπτικός τίτλος. 0 σχόλια
02 - ΜΕΡΟΣ Ι, ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ, Ερμηνεία. 0 σχόλια
03 - Σκοπός του παρόντος Νόμου. 0 σχόλια
04 - ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ, ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ, Αποστολή Επιτρόπου. 0 σχόλια
05 - Αρμοδιότητες Επιτρόπου. 0 σχόλια
06 - Ετήσια Έκθεση 0 σχόλια
07 - Υποχρεώσεις Επιτρόπου. 0 σχόλια
08 - Λειτουργός ισότητας Υπουργείων και Υφυπουργείων. 1 σχόλιο
09 - Διυπουργική Επιτροπή. 0 σχόλια
10 - ΜΕΡΟΣ IΙΙ ΕΘΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ, Εθνικός Μηχανισμού για τα Δικαιώματα της Γυναίκας 0 σχόλια
11 - Το Συμβούλιο. 0 σχόλια
12 - Εθνική Επιτροπή. 0 σχόλια
13 - ΜΕΡΟΣ ΙV ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ, Διορισμός Επιτρόπου. 0 σχόλια
14 - Παραίτηση Επιτρόπου. 0 σχόλια
15 - Παύση Επιτρόπου. 0 σχόλια
16 - Κένωση θέσης Επιτρόπου. 1 σχόλιο
17 - Γραφείο Επιτρόπου Ισότητας των Φύλων και Προσωπικό Γραφείου. 0 σχόλια
18 - Υποχρέωση Εχεμύθειας. 0 σχόλια
19 - Προϋπολογισμός Γραφείου Επιτρόπου. 0 σχόλια
20 - Προϋπολογισμός Εθνικού Μηχανισμού για τα Δικαιώματα της Γυναίκας 0 σχόλια
21- ΜΕΡΟΣ V ΠΟΙΚΙΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ, Παροχή υπηρεσιών στο Γραφείο Επιτρόπου. 0 σχόλια
22 - Κανονισμοί 0 σχόλια
23- Έκδοση διαταγμάτων 0 σχόλια
24- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, ΠΙΚΑΚΑΣ 1, (άρθρο 8(4)(α)) 0 σχόλια
25- ΠΙΝΑΚΑΣ 2, (άρθρο 8(4)(β)) 0 σχόλια
Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο