25- ΠΙΝΑΚΑΣ 2, (άρθρο 8(4)(β))

«Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2023»
α/α Οργανώσεις Μέλη Εθνικής Επιτροπής
   
1. Αγροτική
   
2. Γυναικεία Οργάνωση Αγωνιστικού Δημοκρατικού Κινήματος (ΑΔΗΚ)
   
3. Γυναικεία Οργάνωση Έπαλξης Ανασυγκρότησης Κέντρου (ΕΠΑΚΕ)
   
4. Γυναικεία Οργάνωση του Σωματείου «Ο Κορμακίτης»
   
5. Γυναικείο Σωματείο “Εστιάδες”
   
6. Γυναικείο Σωματείο Καρυάτιδες
   
7. Γυναίκες Χωρίς Σύνορα
   
8. Διεθνής Οργάνωση για την Προώθηση των Γυναικών της Ευρώπης – Συμβούλιο Κύπρου – Women of Europe
   
9. Διεθνής Σοροπτιμιστικός Όμιλος Λευκωσίας
   
10. Δικοινοτική Ομάδα Πολιτών για την Ειρήνη
   
11. Έδρα ΟΥΝΕΣΚΟ για την Ισότητα και Ενδυνάμωση των Φύλων
   
12. Ένωση Κυπρίων Αγροτών (ΕΚΑ)
   
13. Ένωση Τραπεζικών Υπαλλήλων Κύπρου ΕTYK
   
14. Επιτροπή Γυναικών LIONS
   
15. Επιτροπή Ισότητας Ένωσης Δήμων Κύπρου
   
16. Ερευνητικό Κέντρο Ισότητας Φύλου (ΕΚΙΦ)
   
17. Ίδρυμα «Φημονόη»
   
18. Ιδρυμα Προώθησης Ισότητας «ΥΠΑΤΙΑ»
   
19. Κέντρο Πληροφόρησης και Στήριξης Γυναικών «Απανέμι»
   
20. Κίνημα Οικολόγων Συνεργασία Πολιτών
   
21. Κίνηση Εκτοπισμένων Γυναικών Κύπρου
   
22. Κίνηση Προσφύγων και Εκτοπισμένων Μανάδων
   
23. ΚΙΣΑ – Κίνηση για Ισότητα, Στήριξη, Αντιρατσισμό
   
24. Κυπριακή Ένωση Φίλων του Παιδιού AMADE-Κύπρου
   
25. Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ)
   
26. Κυπριακός Ανθρωπιστικός Σύνδεσμος για Παιδιά – CANS FOR KIDS
   
27. Κυπριακός Σύνδεσμος Οικογενειακού Προγραμματισμού (ΚΣΟΠ)
   
28. Μεσογειακό Ινστιτούτο Μελετών Κοινωνικού Φύλου
   
29. Μηχανισμός Ελέγχου της Ισότητας στην Εργασία μέσα από τις Συλλογικές Συμβάσεις
   
30. Όμιλος ZONTA Λευκωσίας (ZONTA Club Nicosia Region)
   
31. Όμιλος Γυναικών Επαρχίας Κερύνειας
   
32. Όμιλος Γυναικών Μόρφου
   
33. Όμιλος Γυναικών Περιοχής Κυθρέας
   
34. Ομοσπονδία Ελληνίδων Λυκείου Αμμοχώστου
   
35. Οργανισμός Γυναικών της Μεσογείου
   
36. Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής και Δράσης
   
37. Οργάνωση Ελλήνων Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης Κύπρου ΟΕΛΜΕΚ
   
38. Οργάνωση Λειτουργών Τεχνικής Εκπαίδευσης (ΟΛΤΕΚ)
   
39. Παγκύπρια Ένωση Κυπρίων Οικοκυρών
   
40. Παγκύπρια Ομοσπονδία Ανεξαρτήτων Συντεχνιών (ΠΟΑΣ)
   
41. Παγκύπρια Ομοσπονδία Συνδέσμων Ευημερίας Ηλικιωμένων (ΠΟΣΕΗ)
   
42. Παγκύπρια Οργάνωση Ελληνίδων Νηπιαγωγών – αδιόριστων (ΠΟΕΝ)
   
43. Παγκύπρια Οργάνωση Ελλήνων Δασκάλων (ΠΟΕΔ)
   
44. Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ)
   
45. Παγκύπριος Επιτροπή Μητέρων και Συζύγων Εθνοφρουρών (Π.Ε.Μ.Σ.Ε)
   
46. Παγκύπριος Σύνδεσμος για την Προάσπιση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
   
47. Παγκύπριος Σύνδεσμος Μονογονεϊκών Οικογενειών και Φίλων
   
48. Παγκύπριος Σύνδεσμος Χωρισμένων Γυναικών
   
49. Παναγροτική Ένωση Κύπρου (ΠΕΚ)
   
50. Παναγροτικός Σύνδεσμος Κύπρου
   
51. Πανεπιστήμιο Κύπρου – Έδρα Jean Monett Τμήμα Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
   
52. Παρατηρητήριο Ισότητας Κύπρου (ΠΙΚ)
   
53. Πνευματική Αδελφότητα Ελληνίδων Κύπρου
   
54. Πολιτισμικό Κέντρο Γυναικών
   
55. Πολιτιστικό Σωματείο “Τάμα”
   
56. Συμβουλευτική Επιτροπή για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας στην Οικογένεια
   
57. Συμβουλευτικό Κέντρο Στήριξης της Οικογένειας
   
58. Σύνδεσμος Ηνωμένων Εθνών
   
59. Σύνδεσμος Μυοπαθών Κύπρου
   
60. Σύνδεσμος Οικοκυρών Λευκωσίας
   
61. Συντονιστική Επιτροπή Γυναικείων Σωματείων Αμμοχώστου
   
62. Σώμα Κυπρίων Οδηγών
   
63. Φορέας Αποδήμων Ελληνίδων στην Κύπρο
   
64. «Στίγμα» Οργάνωση Προστασίας Θυμάτων Σεξουαλικής Βίας και Εκμετάλλευσης
   
65. Armenian Relief Society
   
66. Europa Donna Cyprus
   
67. Follow the Women
   
68. Global Action Committee for the Elimination of Violence
   
69. Hands Across the Divide
   
70. International Eco-peace Village
   
71. International Inner Wheel, District 96 – Cyprus

Τέλος

Περιεχόμενα

01 - Συνοπτικός τίτλος.
02 - ΜΕΡΟΣ Ι, ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ, Ερμηνεία.
03 - Σκοπός του παρόντος Νόμου.
04 - ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ, ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ, Αποστολή Επιτρόπου.
05 - Αρμοδιότητες Επιτρόπου.
06 - Ετήσια Έκθεση
07 - Υποχρεώσεις Επιτρόπου.
08 - Λειτουργός ισότητας Υπουργείων και Υφυπουργείων.
09 - Διυπουργική Επιτροπή.
10 - ΜΕΡΟΣ IΙΙ ΕΘΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ, Εθνικός Μηχανισμού για τα Δικαιώματα της Γυναίκας
11 - Το Συμβούλιο.
12 - Εθνική Επιτροπή.
13 - ΜΕΡΟΣ ΙV ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ, Διορισμός Επιτρόπου.
14 - Παραίτηση Επιτρόπου.
15 - Παύση Επιτρόπου.
16 - Κένωση θέσης Επιτρόπου.
17 - Γραφείο Επιτρόπου Ισότητας των Φύλων και Προσωπικό Γραφείου.
18 - Υποχρέωση Εχεμύθειας.
19 - Προϋπολογισμός Γραφείου Επιτρόπου.
20 - Προϋπολογισμός Εθνικού Μηχανισμού για τα Δικαιώματα της Γυναίκας
21- ΜΕΡΟΣ V ΠΟΙΚΙΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ, Παροχή υπηρεσιών στο Γραφείο Επιτρόπου.
22 - Κανονισμοί
23- Έκδοση διαταγμάτων
24- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, ΠΙΚΑΚΑΣ 1, (άρθρο 8(4)(α))
25- ΠΙΝΑΚΑΣ 2, (άρθρο 8(4)(β))

Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο