14 – Τροποποίηση του άρθρου 77 του βασικού νόμου.

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΝΟΜΟ

Το άρθρο 77 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α) Mε τη μετατροπή του υφιστάμενου κειμένου αυτού σε
εδάφιο (1), και

(β) με την προσθήκη, αμέσως μετά, του ακόλουθου νέου
εδαφίου (2):

«(2) Ο διαχειριστής κλειστού σταδίου ή γηπέδου ή άλλου κλειστού αθλητικού κέντρου χωρητικότητας κάτω των δύο χιλιάδων (2,000) θέσεων το οποίο χρησιμοποιείται για τη διεξαγωγή αγώνα ή εκδήλωσης εξαιρείται των υποχρεώσεων που του επιβάλλονται στις παραγράφους (α) έως (ε) του άρθρου 22 για χρονική περίοδο ενός (1) έτους από την ημερομηνία θέσπισης του παρόντος νόμου.»

Τέλος


Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο