01 – Τροποποίηση του άρθρου 2 του βασικού νόμου.

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΝΟΜΟ

2. Τo άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά, των ακόλουθων νέων όρων και ορισμών τους:

“αρχική εξέταση αλκοόλης” σημαίνει την εξέταση δείγματος εκπνοής προσώπου με συσκευή αρχικής εξέτασης αλκοόλης·

“αρχική εξέταση ναρκωτικών” σημαίνει την εξέταση δείγματος σάλιου προσώπου με συσκευή αρχικής εξέτασης ναρκωτικών·

“δείγμα εκπνοής” σημαίνει ποσότητα εκπνοής που κρίνεται ικανοποιητική για διενέργεια αρχικής ή τελικής εξέτασης αλκοόλης·

“δείγμα σάλιου” σημαίνει ποσότητα σάλιου που κρίνεται ικανοποιητική για διενέργεια αρχικής ή εργαστηριακής εξέτασης ναρκωτικών·

“εκπνοή” σημαίνει τον εκπνεόμενο αέρα κατά την φυσική λειτουργία της αναπνοής·

“εργαστηριακή εξέταση ναρκωτικών” σημαίνει την εφαρμοζόμενη από το επίσημο διαπιστευμένο εργαστήριο του Γενικού Χημείου του Κράτους στον τομέα της τοξικολογίας μέθοδο, για ανίχνευση ναρκωτικών σε δείγματα σάλιου·

“ναρκωτικά” σημαίνει ελεγχόμενες ουσίες, όπως αυτές καθορίζονται στους περί Ναρκωτικών Φαρμάκων και Ψυχοτρόπων Ουσιών Νόμους ·

“συσκευή αρχικής εξέτασης αλκοόλης” σημαίνει κάθε συσκευή που παρέχει ενδεικτική μέτρηση της ποσότητας ή του ποσοστού αλκοόλης που περιέχεται στην εκπνοή προσώπου και η οποία πληροί ένα από τα πρότυπα τα οποία εγκρίνονται με διάταγμα του Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας·

“συσκευή αρχικής εξέτασης ναρκωτικών” σημαίνει συσκευή που ανιχνεύει την τυχόν ύπαρξη ναρκωτικών σε δείγμα σάλιου και η οποία πληροί τις προδιαγραφές οι οποίες καθορίζονται με διάταγμα του Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων·

“συσκευή τελικής εξέτασης αλκοόλης” σημαίνει κάθε συσκευή που προσδιορίζει την ποσότητα ή το ποσοστό αλκοόλης που περιέχεται στην εκπνοή προσώπου, πληροί ένα από τα πρότυπα τα οποία εγκρίνονται με διάταγμα του Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και παράγει έντυπο αποτέλεσμα·

Τέλος


Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο