11 – Τροποποίηση του άρθρου 73 του βασικού νόμου.

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΝΟΜΟ

Το άρθρο 73 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α) με την αντικατάσταση στην παράγραφο (α) του εδαφίου (1) αυτού (δεύτερη γραμμή) της φράσης «έξι (6) μήνες μέχρι ένα (1) έτος» με την φράση «ένα (1) έτος μέχρι δύο (2) έτη»

(β) με την αντικατάσταση στην παράγραφο (β) του εδαφίου (1) αυτού (δεύτερη γραμμή) της φράσης «ένα (1) έτος μέχρι δύο (2) έτη» με την φράση «δύο (2) έτη μέχρι τέσσερα (4) έτη»

(γ) με την αντικατάσταση στην παράγραφο (γ) του εδαφίου (1) αυτού της φράσης «δύο (2) μέχρι τέσσερα (4)» ( δεύτερη γραμμή) με την φράση « τέσσερα (4) έτη μέχρι έξι (6) έτη», και

(δ) με την αντικατάσταση στην παράγραφο (δ) του εδαφίου (1) αυτού (δεύτερη γραμμή) της φράσης « τέσσερα (4) μέχρι έξι (6) έτη» με την φράση « έξι (6) έτη μέχρι δέκα (10) έτη».

Τέλος


Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο