03 – Τροποποίηση του άρθρου 25 του βασικού νόμου.

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΝΟΜΟ

4. Το άρθρο 25 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:
(α) Με την αντικατάσταση των φράσεων «ο υπεύθυνος ασφάλειας» (πρώτη γραμμή) και «την αστυνομία» (δεύτερη γραμμή), με τις φράσεις «η αστυνομία» και «τον υπεύθυνο ασφάλειας» αντίστοιχα, και

(β) με την προσθήκη στην επιφύλαξη αυτού αμέσως μετά την φράση «κατά την κρίση του» (πρώτη γραμμή) της φράσης «Αρχηγού Αστυνομίας» και την αντικατάσταση της φράσης «ο υπεύθυνος ασφάλειας» (δεύτερη γραμμή), με την φράση «η αστυνομία σε συνεργασία με τον υπεύθυνο ασφάλειας».

Τέλος


Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο